Изпрати запитване

Консултантска фирма европейски проекти - мнения за Сибола

Е. Миролио

Е. Миролио

Е.Миролио препоръчва консултантска фирма за европейски проекти Сибола като надежден партньор Мнение

Е.Миролио работи с консултантска фирма Сибола от 2008 година. Това е компанията, която след предварително проучване избрахме да координира всички дейности, свързани със структуриране, подготовка и управление на европейските ни проекти по ОП Иновации и Конкурентоспособност. С нейна помощ и активно сътрудничество беше подготвена и реализирана тръжна процедура по проект Повишаване на конкурентоспособността на Е.Миролио чрез утилизация на отпадъците и въвеждане на енергоспестяващи мерки, финансиран от Европейския съюз. Сътрудничеството ни продължава и след успешните процедури – Сибола има грижата за текущото управление на  европейските ни проекти.

Сибола разполага с добре обучени, опитни специалисти, които успешно и с чувство на отговорност изпълняват задълженията си към предприятията на Е.Миролио в Сливен, Ямбол и Свищов.