Изпрати запитване

Консултантска фирма европейски проекти - мнения за Сибола

ЕТ Емил Чаушев, Пловдив

По мярка 4.1 на ПРСР и мярка 4.2 съвместната работа от реализираните проекти на ЕТ ЕМИЛ ЧАУШЕВ, Пловдив с консултантите на Сибола даде отлични резултати !


Изразяваме огромното си задоволство от добре свършената работа от екипа
на консултантска фирма Сибола, във връзка с вече изпълнени три проекта по мярка 4.1   за закупуване на земеделска техника по Програма за развитие на селските райони и четвърти проект по мярка 4.2 за преработка на етерично-маслени култури.

ЕТ ЕМИЛ ЧАУШЕВ, Пловдив извършва производство и търговия със земеделска продукция, като дружеството обработва над 10 000 дка земеделска земя.

През целият период на нашата съвместна работа, всички служители и представители
на фирма Сибола стриктно са изпълнявали своите задължения, съобразявайки се с
поетите ангажименти за извършване на уговорените услуги с качество и в рамките на
уговорените срокове.

При проектите по мярка 4.1 и мярка 4.2 с удоволствие отчитам високото ниво на професионалните качества на консултантска фирма Сибола.
 

Те показаха изключително желание и талант, педантичност и коректност, както и добри
организаторски качества.