Повишаване на енергийна ефективност в големи предприятия и МСП

Повишаване на енергийна ефективност в големи предприятия и МСП

 

Повишаването на енергийната ефективност в големи предприятия и МСП е ключов фактор за конкурентоспособността на фирмите.
Намаляването на енергийните разходи може да бъде реална стъпка за оптимизацията на производствените разходи на фирмата.

Мерките за повишаване на енергийна ефективност в големи предприятия и МСП подобряват структурата на разходите и намаляват себестойността на произвежданата продукция.

Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия и МСП по ОПИК:

 

1. Енергийна ефективност за МСП.
2. Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия 2017 г.

Повишаване на енергийна ефективност в предприятията - критерии за оценка:

 1. Висок процент на енергийни спестявания
 2. Вътрешна норма на възвръщаемост (IRR)
 3. Срок на откупуване на инвестицията
 4. Оползотворяване на остатъчната топлинна енергия
 5. Изграждане на когенерационни инсталации

Печат Печат