Енергийна ефективност

Енергийна ефективност в предприятията

Повишаване на енергийната ефективност като фактор за подобряване на рентабилността на предприятията и понижаване на себестойността на продукцията е основен приоритет от самия старт на дейността на Сибола.

Чрез мерки за енергийна ефективност целим подобряване на съотношението между произведената продукция и вложеното количество енергия. Постоянното оптимизиране на този процес е от изключителна важност за финансовия резултат.

Съгласно официалната статистика България е на последно място сред държавите в ЕС с най-висока енергийна интензивност на икономиката - с 448.8 кгне*/1000 евро спрямо средноевропейската енергийна интензивност от 122.0 кгне/1000 евро (по данни на Евростат).

Eнергийната ефективност подобрява рентабилността на предприятията - структуриране на проекти 

 
Сибола адаптира  инвестиционните намерения на партньорите си към възможностите за европейско финансиране.  

По този начин създаваме:
  • Проект за енергийна ефективност с кратък срок на откупуване.
  • Намаляване на разходите и постигане на икономии от енергийна ефективност на годишна база.
  • Генерално управление и структуриране на инвестиционните планове на компанията с възможностите за финансиране по европейски фондове.
Генерираме проекти с гарантиран технически и финансов резултат чрез дългогодишното сътрудничество със световни лидери като ABB в сферата на решенията за цялостна автоматика и General Electric в сферата на енергоспестяващо осветление, включително LED.

Така осигуряваме максимално ефективна стратегия за повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия, за да създадем проект с висока добавена стойност: икономически ефект и къс срок на откупуване.
 
* Килограм нефтен еквивалент 

 
Печат Печат