Енергийна ефективност

Енергийна ефективност в предприятията

Повишаване на енергийната ефективност като фактор за подобряване на рентабилността на предприятията и понижаване на себестойността на продукцията е основен приоритет от самия старт на дейността на Сибола.

Чрез мерки за енергийна ефективност целим подобряване на съотношението между произведената продукция и вложеното количество енергия. Постоянното оптимизиране на този процес е от изключителна важност за финансовия резултат.

Съгласно официалната статистика България е на последно място сред държавите в ЕС с най-висока енергийна интензивност на икономиката - с 448.8 кгне*/1000 евро спрямо средноевропейската енергийна интензивност от 122.0 кгне/1000 евро (по данни на Евростат).
 

Структуриране на проекти за енергийна ефективност за подобряване на рентабилността на предприятията

 
Сибола адаптира  инвестиционните намерения на партньорите си към възможностите за европейско финансиране.  По този начин създаваме:
  • Проект за енергийна ефективност с кратък срок на откупуване.
  • Намаляване на разходите и постигане на икономии от енергийна ефективност на годишна база.
  • Генерално управление и структуриране на инвестиционните планове на компанията с възможностите за финансиране по европейски фондове.
Генерираме проекти с гарантиран технически и финансов резултат чрез дългогодишното сътрудничество със световни лидери като ABB в сферата на решенията за цялостна автоматика и General Electric в сферата на енергоспестяващо осветление, включително LED.

Така осигуряваме максимално ефективна стратегия за повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия, за да създадем проект с висока добавена стойност: икономически ефект и къс срок на откупуване.
 
* Килограм нефтен еквивалент 

 
Печат Печат