Изпрати запитване

Енергийна ефективност

Енергийна ефективност в хотели и предприятия 2024


Повишаване на енергийната ефективност като фактор за подобряване на рентабилността на хотелите и предприятията и понижаване на себестойността на продукцията е основен приоритет от самия старт на дейността на Сибола.

Чрез мерки за енергийна ефективност целим подобряване на съотношението между произведения продукт и вложеното количество енергия. Постоянното оптимизиране на този процес е от изключителна важност за финансовия резултат в туризма или производственото предприятие.

Съгласно официалната статистика България е на последно място сред държавите в ЕС с най-висока енергийна интензивност на икономиката - с 448.8 кгне*/1000 евро спрямо средноевропейската енергийна интензивност от 122.0 кгне/1000 евро (по данни на Евростат).
 

Eнергийната ефективност подобрява рентабилността на хотели и предприятия - структуриране на проекти по европейски програми

 
Сибола структурира инвестиционните намерения на партньорите си към възможностите за европейско финансиране.  

Заедно създаваме проект за енергийна ефективност с кратък срок на откупуване. 
  • Намаляване на разходите и постигане на икономии от енергийна ефективност на годишна база.
  • Генерално управление и структуриране на инвестиционните планове на компанията с възможностите за финансиране по европейски фондове.
Генерираме проекти с гарантиран технически и финансов резултат чрез дългогодишното сътрудничество със световни лидери като ABB в сферата на решенията за цялостна автоматика и General Electric в сферата на енергоспестяващо осветление, включително LED.
Предлаганите решения за енергийна ефективност едновременно с намалените разходи за енергия са устойчиви като техническо обезпечение и с ниски разходи за поддръжка. 

Така осигуряваме максимално ефективна стратегия за повишаване на енергийната ефективност в хотелите и предприятията, за да създадем проект с висока добавена стойност: максимален икономически ефект и кратък срок на откупуване.
 

 Кредитиране на одобрени проекти за енергийна ефективност 

* Килограм нефтен еквивалент