Изпрати запитване

Европейски проекти, Иновации и конкурентоспособност

Италианския посланик откри фабрика в Сандански по eнергийна ефективност
11.02.2016
Италианския посланик откри фабрика в Сандански по eнергийна ефективност
Посланик Марко Контичели откри предприятие в Сандански с проект по Енергийна ефективност
Нова фабрика за производството на стерилни продукти, операционни и амбулаторни комплекти и превързочни материали на италианската фирма Салвамед бе официално открита в Сандански с многократно подобрен производствен капацитет.
Повече Повече Повече
Салвамед, Сандански модернизиран с европейски проект
Салвамед, Сандански модернизиран с европейски проект
Оперативна програма: Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.
Наименование на проекта: Повишаване конкурентоспособността на „Салвамед”, чрез инвестиционна подкрепа за технологична модернизация.
Стойност на проекта: 1 850 800 лв.
Място на изпълнение на европейския проект: гр. Сандански, Промишлена зона, обл.Благоевград
Повече Повече Повече