Доставчици по мярка 4.2 и 4.1 на ПРСР

Фермер 2000

Фермер 2000- подмярка 4.1 от мярка 4 на ПРСР 2016 г.

Фермер 2000 е производител на земеделска техника в Стара Загора. Фирмата има над 60 човека персонал в агроцентровете си в Стара Загора, Добрич, Русе, Монтана, и офисите си в Плевен, Пловдив и София. Компанията партнира на Сибола като доставчик на земеделска техника и оборудване на десетки земеделски производители.Печат Печат