Доставчици по мярка 4.2 и 4.1 на ПРСР

GEA

Геа Фарм - подмярка 4.1 от мярка 4 на ПРСР 2016 г.

GEA , Германия - една успешна в цял свят технологична концепция с повече от 250 представителства в 50 страни. Като инженерингова фирма концернът GEA днес се обединява около концепцията на специализираното машиностроене с основен акцент оборудването за преработвателната индустрия и комплексно оборудване за ферми. GEA партнира на Сибола като доставчик на доилно оборудване за млечни ферми, в реализацията на проекти по европейските програми - мярка 4.2 на ПРСР за млекопреработка и мярка 4.1 за млечните ферми.


Тагове: GEA - Германия | мярка 4.2 на ПРСР |

Печат Печат