Изпрати запитване

Консултантска фирма европейски проекти - мнения за Сибола

ГИГ Карасек, Русе

ГИГ Карасек, Русе

ГИГ Карасек, Русе препоръчва консултантска фирма Сибола. Мнение

Консултантска фирма Сибола подготви и организира управлението на европейски проект по ОП ”Иновации и конкурентоспособност”. Реализацията на европроекта ни дава възможност да инвестираме в ново високотехнологично оборудване, за повишаване на енергийната ефективност в предприятието, да повишим качество и намалим себестойността на продукцията. С инвестициите удвояваме производствения си капацитет и разширяваме дейността си в Русе. Консултантите на Сибола решават възникналите казуси с аналитичност, креативност и проактивност, като създават атмосфера на доверие и сигурност.
 
Опит в сътрудничеството ни със Сибола който ценим високо, са формулираните от тях ефективни стратегия, бизнес план и експертни решения съобразно нашите нужди и изисквания още в началния етап на формиране на инвестиционните ни намерения. Успешният проект за европейско финансиране на „ГИГ Карасек” е част от дългосрочната ни визия за устойчиво развитие, чрез внедряване на нови технологии за развитие на производствен капацитет и енергийна ефективност на фирмата ни.
 
Благодаря на Сибола за ефективното сътрудничество и професионално отношение, за експедитивността и коректността в съвместната ни работа.
 

ГИГ Карасек,  Русе препоръчва консултантска фирма Сибола за внедряване на иновации и управление на проекти по европейски програми