Изпрати запитване

Доставчици по мярка 4.2 и 4.1 на ПРСР

Геномика

Геномика
Геномика е вносител на генетичен материал от Германия за говедовъдство. Компанията извършва консултантска дейност за управление на ферми, отглеждане на крави, както и по проблеми, свързани с акушерство и гинекология на животните.