Изпрати запитване

Европейски проекти, Иновации и конкурентоспособност

22.11.2019

КОЛОВАГ внедрява иновация за железниците от европейски мащаб

КОЛОВАГ внедрява иновация за железниците от европейски мащаб

Внедряване на иновация в предприятие за вагони от ново поколение по ОПИК

Разработката на преприятието Коловаг в гр.Септември е финансирана по проект за внедряване на иновации от приоритетното направление на “Мехатроника и чисти технологии” на Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност.
Джоб-вагонът ELWAG си служи с иновативна система за електрозахранване на железопътни товарни вагони за превоз на електрифицирани контейнери, танкконтейнери, ремаркета и полуремаркета. Като източник на електрически ток новото техническо решение ще използва железопътната електрическа мрежа, вместо традиционните дизелови генератори за охлаждане при превоз на бързо развалящи се стоки.

 

Внедрявания иновативен ELWAG по-надежден и по-икономичен от дизеловите вагони.

Джоб-вагонът от на предприятието в Септември ще елиминира изразходването на средства за около 7000 литра дизелово гориво за средностатистически курс между Източна и Западна Европа. Спестеният разход се равнява на над 30 000 евро за месец.

 

Друго водещо предимство на вагонът на Коловаг е намаленото му въздействие върху околната среда. Системата за електрозахранване, внедрена във вагона, води до значително намалени емисии на въглероден диоксид, осигурявайки висок екологичен ефект. Работата на конкурентните дизелгенератори е свързана със замърсяване на атмосферния въздух чрез изхвърляне на фини прахови частици и азотни оксиди. Внедряването на иновативния продукт на Коловаг ще доведе и до подобрение на качеството на атмосферния въздух.

 
 

Иновативният вагон се сертифицира и по общоевропейския стандарт ТSI в Австрия.

 

Финансовият анализ на вложението показва, че докато инвестицията в конкурентен дизелов вагон се възвръща от фирмите по експлоатацията за 7 години, тази в електрифициран такъв се отплаща за близо двойно по-кратък период.
По този начин, разработката и внедряването на иновативния вагон убеждава все повече превозвачи да избират влакови композиции пред автотранспорт за превозване на хладилни ремаркета и контейнери.

 

Внедряването на иновативния вагон в предприятието открива нови възможности за развитие

Пазарната ниша е заредена с висок потенциал за растеж поради развиващата се тенденция за все по-широко навлизане на железопътния транспорт и постепенното намаляване на камионите, като превозно средство да товари и хора.
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 321/2013 НА ЕК дефинира нови, завишени изисквания, свързани с производството на нови вагони и части за тях.

В представената от ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ Бяла книга „Транспорт“ 2050 г. жп транспортът се планира да стане главно средство за предвижване на средни и къси разстояния на континента.

КОНСУЛТАНТ ЗА ВНЕДРЯВАНЕТО НА ИНОВАЦИИ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРОЕКТИ НА КОЛОВАГ Е СИБОЛАЗапитване към Сибола

Изпрати