Новини

Когенерацията - приоритет в програмите за енергийна ефективност за 2017 г.

14/09/2016
Повишаване на енергийна ефективност за МСП и големи предприятия


Когенерацията - приоритет на програмите за енергийна ефективност за 2017 г. - "Енергийна ефективност за МСП" и "Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия"


Когенерацията представлява едновременно производство на електроенергия и топлина, най-често чрез изгаряне на газ във високоефективни специализирани двигатели с вътрешно горене, с коефициент на полезно действие над 80%.

Топлинната енергия, която отделя когенераторът, с контролирана температура под формата на гореща вода, пара или за охлаждане, може да бъде използвана за технологичните нужди на предприятието.

ЕС има специална политика по насърчаване използването на когенерацията в европейските програми, чрез специално създадени схеми за подкрепа, като част от стратегията за производство на енергия на мястото, където тя се консумира. 

Повече за опитът на Сибола в реализираните европроекти за енергийна ефективност за МСП и големи предприятия до 2017 г.


Тагове: Консултантска фирма - европейски проекти | норвежка програма | когенерация - енергийна ефективност | повишаване на енергийна ефективност в големи предприятия | европроекти - МСП | европейските програми за енергийна ефективност |

Печат Печат