Консултантски услуги


 

Консултантски услуги за дигитализация на МСП по европейски проекти

  • Разгръщане на технологични, организационни, човешки и пазарни потенциали 
  • Надграждане на дългосрочните планове за развитие 
  • Ускорено реализиране, чрез използване на европейски средства

Консултантските услуги за дигитализацията по европейските програми от Сибола -


цялостна бизнес услуга включваща не само умения и знания в изпълнение на критериите за оценка на финансиращите програми, но и интердисциплинарен подход в изпълнение на стратегическите цели и устойчивото развитие на предприятията.

 

Консултантските услуги за дигитализация по европейски проекти на Сибола - принципи 


Системност 
Обективност
Отговорност

Eвропейски проекти в София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Сливен, Велико Търново, Сандански и др.


Консултантите на Сибола притежават доказан експертен опит, широк кръгозор от информация за действащите и предстоящи европейски програми.
Добри практики и професионална специализация за подготовка на комплексни проекти за дигитализацията, включително с ваучери.
Подобряване на производствения капацитет, развитието на управленския капацитет, разработването и внедряването на продуктови и производствени иновации и технологичната модернизация на МСП, големите предприятия и общините. 


Консултантски услуги по дигитализацията и внедряването на иновации в МСП:

  • Индустрията и технологиите
  • Земеделието и агробизнеса
  • Развитието на общините и регионите

през трите програмни периода 2000-2006, 2007-2013, 2014-2020
 

Приносът на консултантската услуга при подготовката и управлението на европейски проекти - 

Разбирането на реалните потребности на партньорите и адаптирането им към възможностите на конкретна европейска програма за финансиране, както и решаването на всички възникващи казуси.


Европейската федерация на националните асоциации по управленско консултиране (FEACO) дефинира управленското консултиране като - "създаване на стойност за организациите чрез прилагане на знания, техники и умения с цел подобряване на производителността. Това се постига чрез предоставяне на обективен съвет и прилагане на бизнес решения."


Сибола е член на Българската асоциация на управленските консултантски организации (БАУКО)

                                                                                                                                                                    
Организацията е член на Международния съвет на институтите по управленско консултиране (ICMCI) и на Европейската федерация на националните асоциации по управленско консултиране FEACO (European Federation of Management Consultancies Associations), като изпълнява мисията да утвърждава и прилага европейските стандарти за управленско консултиране. Председател на FEACO е Enzio Lattanzio, президент на водещата консултантска компания на Италия – Lattanzio Group, като Сибола е партньор на Lattanzio Group за България
 

Управителят на Сибола – Димитър Манов е член на УС на Българската асоциация на управленските консултантски организации (БАУКО)


*Консултирането е процес на даване на компетентен съвет или мнение за даден проблем, както и посочване на подходящите за него решения.


     
Печат Печат