Изпрати запитване

Европейски проекти, Иновации и конкурентоспособност

МБМ Металуърк, Русе модернизация с европейски проект

МБМ Металуърк, Русе модернизация с европейски проект

Внедряване на иновации по европейски проект в предприятието на МБМ Русе  


МБМ Металуърк, Русе е предприятие за производство на метални изделия, проектиране и изработка на инструментална екипировка, като над 97% от продукция е предназначена за износ в Италия, Франция, Германия. Дейността на компанията има две направления–производство на метални изработки на крайни продукти и конструиране, дизайн и изработка на инструментална екипировка.

Производството на метални изработки на крайни продукти–щанцовани метални части и възли намират приложение при производството на мотоциклети на BMW, скутери на водещи европейски производители, асансьорно оборудване, градинска и селскостопанска техника, фитнес уреди, обзавеждане.
Конструирането, дизайнът и изработката на инструментална екипировка е втората дейност, която извършва МБМ Металуърк, Русе - предварително изработване на щампи, матрици, форми за инструменти. 
 

С европейския проект МБМ Металуърк, Русе внедри иновации и разшири гамата на призвеждана продукция


Повишава качеството на продукцията си, разширява пазарните си позиции и увеличава производствения си капацитет. В резултат на тези дейности се понижава себестойността на крайните продукти, намалява се енергоемкостта на процесите, с което се повишава енергийната ефективност във фирмата

За да поддържа своята конкурентноспособност дружеството непрекъснато инвестира в съвременни машини и съоръжения, както и в софтуерна система за моделиране и проектиране.

Оперативна програма: Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.

Наименование на проекта: Повишаване конкурентоспособността на МБМ Металуърк, Русе чрез въвеждане на ново технологично оборудване и софтуерна система в производството.

Стойност на проекта: 1 292 431,66 лв.

 

 

Консултантска фирма на МБМ Русе е Сибола 


 


Запитване към Сибола

Изпрати