Изпрати запитване

Мярка 6.4 - къщи за гости, мярка 4.2

Мярка 4.2 - HL-TOP MIX Сливен

Мярка 4.2 ПРСР - HL-TOP MIX Сливен

Мярка 4.2 на ПРСР одобрен проект на HL-TOP MIX за фуражно предприятие в Сливен 

 

HL-ТopMix Сливен е предприятие за производство на комбинирани фуражи с над дванадесет годишен опит в сектора. Заводът работи с непрекъснат режим на работа – 24 часа в денонощието, 365 дни в годината с най-модерната в страната производствена линия на водещия световен производител Bühler. 

Новата производствена сграда е оборудвана по мярка 4.2 на Програмата за развитие на селските райони 


Високотехнологичната линия позволява цялостен мониторинг и с изключителна швейцарска прецизност - пълна проследяемост и контрол на производството. Резултатите от животновъдството могат да бъдат съпоставени с конкретните решения за хранене и да се оптимизират. 
Успоредно с модерната производствена линия в HL-ТopMix бе въведен и софтуер за цялостно управление на бизнес процесите за пълна проследяемост и наблюдение.

Технологията повишава производителността на компанията и в същото време гарантира постоянното качество на продукцията.
Производствените процеси са по-ефективни и с по-нисък разход на енергия.

Модерните производствени мощности осигуряват бързото внедряване на иновативни технологични решения за съвременни концептуални подходи в създаването на специализирани фуражни продукти, протеинови и витаминни концентрати, за нуждите на високопродуктивните животновъдни стопанства.
Индивидуално се следят резултатите от продуктивността на всяка ферма. 

Подход на работа на HL-TopMix е оптимизация на разходите при хранене на животните във фермите за осигуряване на максимална ефективност на вложените разходи при отглеждането.

Партньорството с водещия немски производител на фуражи HL HAMBURGER LEISTUNGSFUTTER позволява във фирмата да бъдат внедрявани последните технологични разработки от Германия. По този начин българските фермери могат  да постигат най-добрите показатели за добив и прираст. 

Вече 15 години фуражите на HL-TopMix са еталон за качество при всички  животни: едри и дребни преживни, свине, кокошки носачки,  бройлери,  патици, гъски, зайци, риби и други.В HL-ТopMix работят над 50 души. Компанията разполага с търговски бази в цялата страна. 

 

Стойност на европейския проект : 7 169 450,34 лв.

Място на изпълнение на европроекта на HL-ТopMix – с.Калояново, Сливен

Фуражен завод - финансиране по мярка 4.2 на ПРСРЗапитване към Сибола

Изпрати