Новини

Мярка 4.2 - реални пари за реалния бизнес

13/10/2017
мярка 4.2, ПРСР

Мярка 4.2 на ПРСР - прием 2018 г.  отваря с нова Наредба за финансиране и приоритети - ВАЖНО !

Министерство на земеделието промени наредбата за мярка 4.2 на ПРСР за приема през 2018 г.


Министерство на земеделието, храните и горите прие предложенията за промени в наредбата за мярка 4.2 на браншовите организации и консултантите.  

Новите приоритети са насочени изцяло към реално работещите преработватели и земеделски производители от агро - бизнеса в България – приоритет във финансирането получават стопани и фирми с история - създали реални работни места! 

По мярка 4.2 на ПРСР прием 2018, за първи път ДФЗ ще наблюдава параметрите в енергийния одит и бизнес-плана и ще санкционира неизпълнението - НОВО !


От изключително значение при подготовката на проектите за кандидатстване ще има подготовката на реален бизнес план съгласуван с технологичен проект и възможностите за реализация на пазара на произведената продукция.

Мярка 4.2 на ПРСР прием 2018 - за финансирането е от решаващо значение прецизността на проекта 

Реалната оценка на приходите и разходите при подготовката на бизнес плана, съчетано с коректно описание на процесите, реалната оценка на енергийната ефективност, необходимите суровини и готовата продукция в технологичния проект не само ще доведе до одобряването на проекта, но и ще защити бенефициента от санкции в периода на отчитане и управление на проекта.
 
От началото на дейността си през 1999 г. консултантска фирма СИБОЛА предлага комплексен подход за максимално ефективно адаптиране на възможностите на програмите към стратегическите планове и инвестиционните намерения на своите партньори.

Като управленски консултант СИБОЛА работи за повишаване на реалните бизнес резултати в преработвателните предприятия по мярка 4.2 на ПРСР.


Тагове: мярка 4.2 - прием - 2018 | мярка 4.2 - дфз | мярка 4.2 - ПРСР | мярка 4.2 - наредба | мярка 4.2 - финансиране | мярка 4.2 - отваряне | преработвателни предприятия | приоритетни сектори | консултантска фирма Сибола агро | преработка на селскостопански продукти | енергиен одит |

Печат Печат