Мярка 4.2


 
МЯРКА 4.2 на ПРСР - наредбата за финансиране отвори прием 2018 с нови приоритети 

МЯРКА 4.2 ПРСР - ФИНАНСИРАНЕ НА ПРЕРАБОТКА И МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ

 
За опита на Сибола в реалното повишаване на ефективността в преработвателните предприятия по мярка 4.2  може да прочетете в края на тази страница.

Десетки успешно спечелени и управлявани проекти от Сибола в системата на ИСУН през последните 3 години.

 

Натрупания в страната и извън нея опит – с идеи и добри практики
  – в единодействие с екипите на партньорите ни 
  – подобрява технологичните и финансови резултати на предприятията.

 

 
Мярка 4.2 на ПРСР  предоставя финансиране за инвестиции в производствени предприятия по преработката и маркетинга на селскостопански продукти, съгласно Приложение 1 на Договора за функциониране на Европейския съюз:
 • Мляко и млечни продукти - сирене, кашкавал, кисели и пресни млека, млечни напитки и др. 
 
 • Месо - кланици, транжорни, млени, пушени, суровосушени, консерви и други месни продукти 
 
 • Плодове и зеленчуци, включително култивирани и диворастящи гъби - замразени, консерви, сладка, конфитюри, пюрета, сокове, нектари и др.
 
 • Ядки - орехи, бадеми, лешници.
 
 • Пчелен мед и други пчелни продукти.
 
 • Зърнени - мелничарски , фуражни и други продукти.
 
 • Растителни масла ( с изключение на маргарин ).
 
 • Етерично-маслени и медицински култури, билки - сушене, смилане, различни видове екстракция на активни вещества, дестилерии за извличане на масла.
 
 • Вино и оцет от грозде и други плодове

МЯРКА 4.2 на ПРСР за 2018 г. финансира проекти за:  

 • Технологични процеси свързани с преработката на селскостопански продукти.

 

 • Изграждане и обновяване на сгради и други елементи от инфраструктурата на предприятието.

 

 • Нови машини и технологично оборудване за повишаване на капацитета и подобряване на производствения процес.

 

 • Съхранение, пакетиране, охлаждане, замразяване и изсушаване за запазване качеството на продукцията.

 

 • Специализиран транспорт  - включително хладилни транспортни средства за превоз на земеделски продукти и готова продукция.

 

 • Повишаване на енергийната ефективност на производството. 

 

МЯРКА 4.2 на ПРСР - ПРИЕМ 2018 - БЕНЕФИЦИЕНТИ

 •  ​Земеделски производители и Организации на производители.
 
 •  Предприятия - Юридически лица​

МЯРКА 4.2 от ПРСР - ФИНАНСИРАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ:

 • Разходи за архитектурно и строително проектиране, технологични проекти, бизнес планове, и други предпроектни проучвания, държавни и общински такси  и др. консултантски услуги
 • Разходи за придобиване на патентни права,  по регистрирането на запазени търговски марки, ноу-хау, технологично знание, необходими за изпълнение на проекта и функционирането на предприятието.

 

 • Закупуване на производствен софтуер,  ERP системи за управленски софтуер, въвеждане на цялостни IT решения 
 • Разходи за въвеждане на  системи за качество ISO 9001, ISO 50001 и др.

МЯРКА 4.2 - ПРИОРИТЕТИ ПО НАРЕДБАТА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ПРИЕМ 2018 г. ТОЧКИ И РАНКИНГ : 

 • За преработка на селскостопански продукти от чувствителни сектори.

 

 • За технологични решения спестяващи енергия и въвеждането на иновации при преработката на селскостопанска продукция.

 

 • За преработка на сертифицирани биологични земеделски продукти.

 

 • За подобрено взаимодействие и коопериране  между земеделските производители и предприятията от хранително - вкусовия сектор.

 

 • За сигуряване на устойчива заетост и отваряне на нови работни места включително на територията на селските райони.

 

 • За осъществяване на проекти на територията на Северозападния район - областите Видин, Враца, Монтана, Плевен и Ловеч.

 

 • Проекти на земеделски производители, преработващи собствена земеделска продукция.
 
 • Проекти на бенефициенти с ескпортна насоченост през последните 3 години.

 МЯРКА 4.2 от ПРСР - ФИНАНСИРАНЕ НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ:

 • Финансовата помощ по мярка 4.2 е в размер на 50% от бюджета на допустимите разходи за микро, малки и средни предприятия съгласно Закона за МСП и 40% от размера на допустимите за субсидиране разходи за големи предприятия съгласно Закона за МСП.

 

 • Максималният размер за финансиране на допустимите разходи за всеки преработвател ползващ подкрепа по мярка 4.2 за приема за 2018 г е 2 000 000 евро.

 

 • Разработваните от Сибола бизнес планове отговарят на всички критерии за финансиране от банките в страната и целия ЕС. Сибола извършва цялостен мониторинг и отчитане на всички етапи по завършване, отчитане и финансиране на одобрените проекти.


ДФЗ отвори прием в системата ИСУН на документи по мярка 4.2 на ПРСР до 16 май 2018 г. 


 
мярка 4.2, ПРСР

Опитът на Сибола по мярка 4.2

По мярка 4.2  Сибола финансиране и цялостна оптимизация :

Енергийна Ефективност 
Разработване и въвеждане на иновации
Управлението на информацията на предприятието
Стратегия за бизнес развитие
Изграждане и развитие на маркетинг

 


Виж повече
Печат Печат