Мярка 6.4 - къщи за гости, мярка 4.2Мярка 6.4 - къщи за гости, мярка 4.2 одобрени проекти

Мярка 6.4 - къщи за гости по ПРСР 2014-2020 за туризъм в селските райони

  • Къщи за гости по мярка 6.4 на ПРСР - примери за реални проекти изпълнени на територията на цялата страна.
  • Реални бизнес планове, работещи модели за успешна инвестиция в селски туризъм.
  • Индивидуални приложни решения за всеки отделен проект, съобразени с потенциала на региона и предприемаческата идея.

 

По мярка 4.2 на ПРСР - одобрени проекти, финансирани, построени и модернизирани предприятия

  

Висококачествена продукция, добавена стойност и работни места в проекти за преработката на селскотостопански продукти.

Реализирани проекти с висока добавена стойност.
 
мярка 4.2, Бургас

Мярка 4.2 - мелница в Камено, Бургас

Одобрен проект изпълнен по мярка 4.2 на ПРСР в Камено, Бургас


Eвропейски проект: Изграждане на ново мелнично предприятие за преработка на зърно със силозно стопанство в град Камено, Бургас

Стойност на проекта в Камено, Бургас: 7 809 833,02 лв.


Виж повече
АГРОЕЛИТ, Търговище

АГРОЕЛИТ, Търговище мярка 4.1, мярка 4.2

Мярка 4.2 и мярка 4.1

Агроелит, Търговище е фирма с 18 годишни традиции и опит в областта на модерното и ефективно производство на зърнени, фуражни и технически култури. Машинно-тракторното стопанство на компанията е едно от най-големите и модернизирани в страната.


Виж повече
Чайковите къщи за гости с. Бръшлян

Мярка 6.4 - Чайковите къщи

Мярка 6.4, къща за гости - Подкрепа за неземеделски дейности

Стойност на европейския проект по мярка 6.4: 418 310,57 лв.

Място на изпълнение: село Бръшлян, общ. Малко Търново, Бургас


Виж повече
Дивата ферма - мярка 4.2

Мярка 6.4 - къща за гости Дивата ферма

Мярка 6.4, къща за гости - Подкрепа за неземеделски дейности

Къща за гости Дивата ферма

Стойност на проекта по мярка 6.4: 263 417,50 лв

Място на изпълнение на проекта: с.Горно поле, общ. Маджарово, Хасково


Виж повече
Печат Печат