Изпрати запитване

Мярка 6.4 - къщи за гости, мярка 4.2

Мярка 6.4 - къщи за гости, мярка 4.2 одобрени проекти

Мярка 6.4 - къщи за гости по ПРСР 2014-2020 за туризъм в селските райони

  • Къщи за гости по мярка 6.4 на ПРСР - примери за реални проекти изпълнени на територията на цялата страна.
  • Реални бизнес планове, работещи модели за успешна инвестиция в селски туризъм.
  • Индивидуални приложни решения за всеки отделен проект, съобразени с потенциала на региона и предприемаческата идея.

 

По мярка 4.2 на ПРСР - одобрени проекти, финансирани, построени и модернизирани предприятия

Висококачествена продукция, добавена стойност и работни места в проекти за преработката на селскотостопански продукти.
Реализирани проекти с висока добавена стойност.
 
Мярка 4.2 - мелница в Камено, Бургас
Мярка 4.2 - мелница в Камено, Бургас
Одобрен проект изпълнен по мярка 4.2 на ПРСР в Камено, Бургас
Eвропейски проект: Изграждане на ново мелнично предприятие за преработка на зърно със силозно стопанство в град Камено, Бургас
Стойност на проекта в Камено, Бургас: 7 809 833 лв.
Повече Повече Повече