Изпрати запитване

Мярка 6.4 - къщи за гости, мярка 4.2

Мярка 6.4 - къщи за гости, мярка 4.2 одобрени проекти

Мярка 6.4 - къщи за гости по ПРСР 2014-2020 за туризъм в селските райони

  • Къщи за гости по мярка 6.4 на ПРСР - примери за реални проекти изпълнени на територията на цялата страна.
  • Реални бизнес планове, работещи модели за успешна инвестиция в селски туризъм.
  • Индивидуални приложни решения за всеки отделен проект, съобразени с потенциала на региона и предприемаческата идея.

 

По мярка 4.2 на ПРСР - одобрени проекти, финансирани, построени и модернизирани предприятия

Висококачествена продукция, добавена стойност и работни места в проекти за преработката на селскотостопански продукти.
Реализирани проекти с висока добавена стойност.
 
АГРОЕЛИТ, Търговище   мярка 4.1, мярка 4.2
АГРОЕЛИТ, Търговище мярка 4.1, мярка 4.2
Мярка 4.2 и мярка 4.1
Агроелит, Търговище е фирма с 18 годишни традиции и опит в областта на модерното и ефективно производство на зърнени, фуражни и технически култури. Машинно-тракторното стопанство на компанията е едно от най-големите и модернизирани в страната.
Повече Повече Повече