Изпрати запитване

Мярка 6.4

Мярка 6.4 2024 ПРСР - Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности  

 

Сибола - ефективни решения за висока оценка на проекти по мярка 6.4

Съществуващите къщи за гости и други малки предприятия независимо от това дали са в селски райони могат да получат подрепа за оборудване по друга европейска програма!
За повече информация може да се обърнете към експертите на Сибола, като изпратите ЕИК, телефон за връзка и предмета на инвестицията. Актуално!

Финансиране по мярка 6.4 на Програмата за развитие на селските райони
 

Мярка 6.4 2024 - прием на ДФЗ по ИСУН - програма за изграждане, оборудване инструменти и софтуер за автосервиз, медицински център, старчески дом, хоспис и др. услуги:

 • автосервиз, автомивка, ремонт на земеделска техника
 • ремонт на битови уреди, електорника, GSM апарати, часовници
 • кабинет за медицински дейности, зъболекарски кабинет
 • спортни  и фитнес центрове за възстановяване и рехабилитация
 • аутсорсинг, интернет и др. операторски услуги, дейности в IT сектора  
 • пералня, химическо чистене, гладене
 • козметичен салон, фризьорски салон
 • детска градина, хоспис, старчески дом 
   

Мярка 6.4 - европейски проект, къщи за гости 2023 - 2024, прием туризъм:

 • аква - парк, басейн, спа - център, водни атракции
 • уелнес център, спортен център, 
 • къщи за гости, семейни хотели и ресторанти
Ако имате съществуваща къща за гости или друг обект за селски туризъм, може да се свържете с офиса на Сибола на конкатната форма, за информация за подкрепа по друга актуална европейска програма!
 

Мярка 6.4.1 2024 - краен срок за прием производство по МИГ:

 • Производство на облекло и други шивашки дейности
 • Сладкарски цех, сладкарница, призводство на тестени закуски, производство на готови храни
 • Хляб, хлебни и пресни сладкарски изделия, сухи сладкарски изделия
 • Производство на шоколадови и захарни изделия
 • Производство на макарони, юфка, кус-кус и подобни макаронени изделия
 

Мярка 6.4 прием 2024 кандидатстване - краен срок за прием за занаяти :

1. Кожарство
2. Изработване на накити
3. Изработване на изделия от ковано желязо
4. Художествено леене
5. Звънчарство
6. Ножарство
7. Изработване и ремонт на старинно оръжие
8. Везбарство
9. Художествено плетиво
10. Изработване на национални кукли
11. Грънчарство
12. Художествена обработка на дърво и дърворезба
13. Изработване на художествени тъкани
14. Гайтанджийство
15. Изработване на национални костюми
16. Изработване и ремонт на български народни музикални инструменти
17. Художествена обработка на камък
18. Бакърджийство (медникарство)
19. Изработване на дървени съдове и предмети за бита, копаничарство
20. Ръчно килимарство

 

Консултантските услуги на Сибола по мярка 6.4 за инвестиции в неземеделски дейности на ПРСР включват:

 • Създаване, оценка и развитие на планове и стратегии за развитие.
 • Подобряване на рентабилността и пазарната реализация.
 • Сравнителен анализ на възможните технологични и бизнес решения.
 

Министерство на земеделието стартира отваряне на прием на документи за европейската програма Мярка 6.4 през 2024 с нови изисквания при кандидатстване по ИСУН

Контрол върху постигнатити резултати от продажби и отворени работни места, което поставя изисквания за реален, разработен в дълбочина и перспектива бизнес-план и коректна отчетна документация.


Сибола има десетки реално осъществени и работещи успешно проекти по мярка 6.4. Опитът ни позволява да бъдем полезни и резултатни за партньорите ни за цялостната реализация. Познаваме реалните фактори за устойчива работа в секторите и направленията на неземеделските дейности.
Успешният проект в нашето разбиране е не само този, който е одобрен и  отчетен с получена събсидия, а този който е донесъл максимален резултат за бизнеса!

Като управленски консултанти съдействаме на нашите партньори за реализирането на максимално ефективни инвестиции, проектни решения и бизнес концепции, на базата на добри практики и доказани модели за работа.

Европрограма за изграждане, оборудване инструменти и софтуер за автосервиз, медицински център, старчески дом, хоспис и др. услуги

Мярка 6.4 - Интензитет и размер на помощта :
Финансовата помощ по мярка 6.4 на ПРСР не може да надвишава 50 % от общите допустими разходи по проекта съгласно решенията на Комитета по наблюдение на ПРСР към Министерство на земеделието, горите и храните при спазване на правилата за „минимална помощ“.
Повече Повече Повече
Мярка 6.4 - списък на селските райони:
По мярка 6.4 на ПРСР - списък на селските райони, където кандидатите трябва да имат седалище или клон
Земеделски производители или микропредприятия, регистрирани като ЕТ или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица
 
Повече Повече Повече