Изпрати запитване

Мярка 8.6

Мярка на ПРСР  Инвестиции в технологиите за лесовъдство и преработката на горски продуктиМярка 8.6 от ПРСР - наредба за прием: май - юли 2018 г. 

По мярка 8.6 на ПРСР Сибола предлага комплексен подход за решаване на технологични и организационни въпроси по изграждането на производствени линии за производство на пелети и други горски продукти:

1.  Импрегниране на дървесина;
2.  Дървесни чипс, талаш и брашно, 
3.  Дървени колове 
4.  Дърва за огрев
 

По мярка 8.6 на ПРСР Сибола предлага цялостни решения за производството на пелети:  

  • доставки на машини и технологии  
  • проектиране и инженеринг
  • проекти до ключ

Работещи решения в производството на пелети  -  доказани в реалната практика с капацитет от 350 кг до 3 тона на час.

Производството на пелети по мярка 8.6 на ПРСР съобразено с наличната в региона суровина гарантират качеството на крайния продукт.

Сибола съдейства за намиране на производствени помещения в райони с висока лесистост, подходящи за инвестиции в преработка на горски продукти по мярка 8.6 на ПРСР за 2018 г.

Пелетите са подходящо гориво за дома, отопление на туристически обекти и индустриалния сектор. Котлите и камините за изгаряне на пелети имат висока ефективност и при изгарянето им не се отделят вредни емисии.
Предимство на пелетите е и възможността за автоматизираното им подаване за изгаряне, където процесът на горене протича ефективно и цялостно.

Съгласно анализите на Европейската асоциация за биомаса (AEBIOM)  страните от Европейския съюз ежегодно потребяват енергия съответстваща на 90 милиона тона нефтен еквивалент, за отопление на домовете, туризма и публичната администрация.
Пелетите имат цена с около 60% по- ниска от тази на петролните продукти за отопление. 

Производството на пелети е част от сектора на възобновяемите енергийни източници,  приоритет на ЕС подкрепен по мярка 8.6 на ПРСР

Европейската асоциация за биомаса  счита, че още непосредствено през следващите години до 2020г около 80 милиона тона пелети ще бъдат използвани в ЕС - което ще замени една трета от потребяваните нефтопродукти. 
Основната  употреба на дърводобива в Европейския съюз е за енергийни цели (42 % от добитата дървесина), 24 % за дъскорезниците, 17 % за целулоза и хартиената промишленост и 12 % за производството на дървесни плоскости. Съгласно статистиката половината от произвежданата  възобновяема енергия в ЕС е от дърводобива в горския сектор.


Европейския съюз въвежда от 2010г с наредба общ стандарт за качество на дървесни пелети за гориво (EN 14961-2) 

Европейския стандарт за дървесни пелети обхваща параметрите - дължина и диаметър на гранулата, пепелно съдържание, влага и др.
Приемането на общия стандарт за качество въвежда и сертификат - ЕС Enplus, относно за пелети, използвани в домакинствата. ENplus има 2 класа за качества А1 и А2, като  Клас А1  изисквания ниски нива на съдържание на пепел и влага.
Пелетите за отопление от висок клас на първо място трябва да са с висока калоричност, с ниска влажност и пепел до 1,5%.

Производството на пелети по мярка 8.6 на ПРСР с добро качество и висока продажна цена изисква качествени технологични решения, добра суровина и организация на работния процес.


 
Мярка 8.6 2018
Мярка 8.6 от ПРСР 2018 Инвестиции в технологиите за лесовъдство и преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти
Повече Повече Повече