Изпрати запитване

Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП

Насърчаване на предприемачеството в ИКТ

Европейска програма за дигитализация на МСП, използването на софтуер - SAP, информационни и комуникационни технологии и услуги


1. Дейности за услуги за дигитализация на МСП - разработване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията - SAP и др.

2. Дейности за придобиване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията.

3. Дейности за инвестиции в ново оборудване или специализирани софтуерни приложения, допринасящи за въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията.

4. Дейности за услуги по използването на софтуер за управленски системи като услуга - SaaS (Software as a service). Бенефициентът се задължава да подсигури правото да ползва SaaS услугата за период от минимум 3 (три) години след приключването на проекта.

5. Дейности за услуги за „колокация“ на сървъри, необходими за въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията (само за сървърите, придобити в рамките на проекта във връзка с въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията).
 

Дейностите за дигитализация на МСП, използването на SAP информационни и комуникационни технологии и услуги за разработване на софтуер:

  • управление на ресурсите (ERP системи),

  • управление на работата с клиенти (CRM системи);

  • управление на производството (MOM/MES системи);

  • ​BI (Business Intelligence) или друг вид базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнес процесите в предприятиятаЗапитване към Сибола

Изпрати