Новини

 

 

Подкрепа за малки предприятия

Цялостна подкрепа за предприятията в условията на пандемията COVID-19

20/02/2021

Помощта на Сибола в процедурата "Подкрепа за малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19", се изразява в успешното анализиране и преструктуриране на бизнес процесите на предприятията за излизане от кризата, причинена от пандемията.


Виж повече
Прием по мярка 4.1 2021 животновъдство

Стартира приема за мярка 4.1 на ПРСР 2020 г. за животновъдството

03/07/2020

Подмярката 4.1 на ПРСР подпомага инвестициите на земеделските стопанства от сектор „Животновъдство“.

Общия размер на безвъзмездната финансова помощ е 58 674 000 лв.

Минималният размер на допустимите разходи за един проект от един кандидат е 29 337 лв., а максималният е 977 900 лв.


Виж повече
Мярка 5.1 на ПРСР за инвестиции в биосигурност

СТАРТИРА НОВА МЯРКА 5.1 за инвестиции в биосигурност за животновъдството

08/05/2020

Стартира Мярка 5.1 на ПРСР "Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития". Предстои прием по Мярка 4.1 за животновъдството.


Виж повече
Подкрепа на малки предприятия

Подкрепа на микро и малки предприятия във връзка с пандемията COVID - 19

30/04/2020

„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ e процедура, изцяло насочена към подпомагане на предприятията вследствие на COVID – 19.

Предвижда се старт на процедурата за подбор на проекти на 14 май 2020 г. 


Виж повече
Подкрепа за средни предприятия  COVID-19

Стартира процедура за подкрепа за средни предприятия, свързана с пандемията

26/04/2020

Стартира процедура „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Приема на процедурата с начало 06.07.2020 г., се финансира от ОПИК.

Общия размер на безвъзмездната финансова помощ е 200 млн. лв и ще се разпределя пропорционално по вид сектори.


Виж повече
Внедряване на иновации в Швеция

Защо Швеция е лидер във внедряването на иновации?

29/11/2019

Защо Швеция е иновационен лидер в ЕС?

Мощният микс от групи за научноизследователска и развойна дейност, възможности за изпитателни зони и проспериращи стартъпи прави Швеция трамплин за пренасяне на нови идеи, технологии и продукти на глобален пазар.


 


Виж повече
Внедряване на иновации в предприятията

Стартира процедура „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“

20/11/2019

Комитета за наблюдения към ОПИК на 19.11.2019 г. утвърди критериите за оценка на проектните предложения по процедурата.

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 в Министерството на икономиката подготвя окончателния вид на процедурата.


Виж повече
Димитър Манов за програмния период 2021-2027

Димитър Манов: Увеличено финансиране за България от ЕС в програмния период 2021-2027

27/02/2019

Европейският парламент увеличава на финансирането на българските предприятия за разработване и внедряване на иновации от европейски фондове за следващия програмен период  2021 – 2027. По общите цели и политики на съюза има консенсус, а увеличение на средствата е заложено за държавите от Южна Европа, като най-съществено е за България, Румъния и Гърция.


 


Виж повече
Печат Печат