Новини

 

 

Подкрепа за малки предприятия

Цялостна подкрепа за предприятията в условията на пандемията COVID-19

20/02/2021

Помощта на Сибола в процедурата "Подкрепа за малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19", се изразява в успешното анализиране и преструктуриране на бизнес процесите на предприятията за излизане от кризата, причинена от пандемията.


Виж повече
мярка 4.1 2021

Стартира приема за мярка 4.1 на ПРСР 2020 г. за животновъдството

03/07/2020

Мярката 4.1 на ПРСР подпомага инвестициите на земеделските стопанства от сектор „Животновъдство“.

Общия размер на безвъзмездната финансова помощ е 58 674 000 лв.

Минималният размер на допустимите разходи за един проект от един кандидат е 29 337 лв., а максималният е 977 900 лв.


Виж повече
Мярка 5.1, 4.1 2021 животновъдство

СТАРТИРА НОВА МЯРКА 5.1 за инвестиции в биосигурност за животновъдството

08/05/2020

Стартира Мярка 5.1 на ПРСР 2014-2020 "Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития". Предстои прием 2021 по Мярка 4.1 за животновъдството.


Виж повече
Подкрепа на малки предприятия

Подкрепа на микро и малки предприятия във връзка с пандемията COVID - 19

30/04/2020

„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ e процедура, изцяло насочена към подпомагане на предприятията вследствие на COVID – 19.

Предвижда се старт на процедурата за подбор на проекти на 14 май 2020 г. 


Виж повече
Подкрепа за средни предприятия  COVID-19

Стартира процедура за подкрепа за средни предприятия, свързана с пандемията

26/04/2020

Стартира процедура „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Приема на процедурата с начало 06.07.2020 г., се финансира от ОПИК.

Общия размер на безвъзмездната финансова помощ е 200 млн. лв и ще се разпределя пропорционално по вид сектори.


Виж повече
Внедряване на иновации в Швеция

Защо Швеция е лидер във внедряването на иновации?

29/11/2019

Защо Швеция е иновационен лидер в ЕС?

Мощният микс от групи за научноизследователска и развойна дейност, възможности за изпитателни зони и проспериращи стартъпи прави Швеция трамплин за пренасяне на нови идеи, технологии и продукти на глобален пазар.


 


Виж повече
Внедряване на иновации в предприятията

Стартира процедура „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“

20/11/2019

Комитета за наблюдения към ОПИК на 19.11.2019 г. утвърди критериите за оценка на проектните предложения по процедурата.

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 в Министерството на икономиката подготвя окончателния вид на процедурата.


Виж повече
Димитър Манов за програмния период 2021-2027

Димитър Манов: Увеличено финансиране за България от ЕС в програмния период 2021-2027

27/02/2019

Европейският парламент увеличава на финансирането на българските предприятия за разработване и внедряване на иновации от европейски фондове за следващия програмен период  2021 – 2027. По общите цели и политики на съюза има консенсус, а увеличение на средствата е заложено за държавите от Южна Европа, като най-съществено е за България, Румъния и Гърция.


 


Виж повече
Печат Печат