Новини

мярка 4.2 ПРСР

Мярка 4.2 - дебати с участието на ОББ, Сибанк, ДФЗ и МЗХГ

09/09/2017

Интервю на Димитър Манов от Сибола за стартирането на прием по мярка 4.2 на ПРСР.
 

Дебати за новите приоритети за финансирането по мярка 4.2 на ПРСР  с участието на ОББ, Сибанк, ДФЗ и Министерство на земеделието в Пловдив, Стара Загора, Сливен и Плевен.


Виж повече
мярка 4.2 ПРСР 2018

Нова наредба по мярка 4.2 на ПРСР

18/08/2017

Мярка 4.2 на ПРСР –  Наредба за прием 2018 г. 

Изменение и допълнение на Наредба № 20 от 2015 г. за прилагане  Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти.


Виж повече
Семинар на БТПП за разработване на продуктови и производствени иновации

Разработване на иновации - БТПП, Министерство на икономиката и Сибола

07/06/2017

Разработване на продуктови и производствени иновации 


Насърчаване на предприемачеството за разработване на продуктови и производствени иновации по процедурата на ОПИК за 2017г. е темата на семинар на БТПП, Министерство на икономиката и Сибола.

 


Виж повече
Повишаване на енергийната ефективност в общини

Стамболово повишава енергийна си ефективност с европроект

11/04/2017

Община Стамболово повиши енергийна ефективност на сградите си и въведе отопление на пелети.

Европроект по Норвежка програма . Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014 г., Програма BG04 Енергийна ефективност и възобновяема енергия.


Виж повече
европроекти - рибарска програма 2017

Проекти по Програма за морско дело и рибарство ще се приемат до 25-и Май 2017

01/03/2017

Проекти по Програма за морско дело и рибарство ще се приемат до 25-и Май 2017 и ще подпомагат отглеждането на африкански сом, европейски сом, бяла риба, черна мида, калкан, ципура, лаврак, дъгова пъстърва


Виж повече
проекти за енергийна ефективност

Стартира прием на проекти за повишаване на енергийна ефективност в големи предприятия

20/01/2017

Проекти за енергийна ефективност на стойност до 2,5 млн.лв., а размерът на финансовата подкрепа е до 50%. Сибола има богат опит в експертизата и разработването на проекти за повишаване на конкурентоспособността и енергийната ефективност в големи предприятия.


Виж повече
Печат Печат