Новини

проекти за енергийна ефективност

Стартира прием на проекти за повишаване на енергийна ефективност в големи предприятия

20/01/2017

Проекти за енергийна ефективност на стойност до 2,5 млн.лв., а размерът на финансовата подкрепа е до 50%. Сибола има богат опит в експертизата и разработването на проекти за повишаване на конкурентоспособността и енергийната ефективност в големи предприятия.


Виж повече
Димитър Манов от Сибола пред Блумбърг за планът „Юнкер“ и европроектите

Димитър Манов от консултантска фирма Сибола пред Блумбърг за финансирането по плана Юнкер

19/01/2017

Плана Юнкер старира успешно в партньорство със Сибанк обобщи началото на европейската инициатива управителя на консултантска фирма Сибола, Димитър Манов. Според Димитър Манов е неоснователно да се твърди, че по-голямата част от финансираните проектите по плана Юнкер са насочени към по-големите и стари държави-членки на ЕС. Европейските субсидии са инструмент, който е активен в догонващите държави.


Виж повече
Процедура Разработване

Процедура Разработване на продуктови и производствени иновации

16/01/2017

 

РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВEНИ ИНОВАЦИИ 2017 ПРОЦЕДУРА ПО ОПИК 

Процедура Разработване на продуктови и производствени иновации за 2017 за предприятията, които разработват и разпространяват иновации .

Финансовата помощ е в размер на 25-75% от общия размер на допустимите разходи.


Виж повече
Процедура Разработване

Пилотна инициатива за ефективно използване на ресурсите

10/01/2017

Повишаване на ефективноста на използването на енергията и ресурсите в предприятие за целулоза във Финландия през 2017 Два пъти повече електричество от колкото потребява ще генерира най-енергийно ефективното голямо предприятие в света, което ще работи изцяло без изкопаеми горива. То ще произвежда 1,8 TWh електроенергия годишно, което представлява 2,5% от електроенергията, произвеждано във Финландия днес.

Стартира процедура - Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите 


Виж повече
повишават енергийната ефективност в новия автомобилен завод

АBB повиши енергийната ефективност в предприятие на Renault-Nissan и Daimler с 20%

08/12/2016

Технологичните решения на АBB повишават енергийната ефективност в новия автомобилен завод на „Renault-Nissan” и „Daimler” в Агуаскалиентес, Мексико с 20%.

Цялата електрическа система на завода е базирана на поледните продукти АBB за ниско напрежение, контролери за защита и управление на електродвигатели, електрически табла и автоматизирани осветителни системи. Комбинирания прекъсвач и енергиен мениджър,предвиден в проекта , повишава енергийната ефективност с до 20 %.


Виж повече
подмярка 4.1 от мярка 4 на ПРСР

Прием по подмярка 4.1 на ПРСР за 2016г. бе обявен със заповед на МЗХ

04/10/2016

Приемът на проекти по подмярка 4.1 от мярка 4 „Инвестиции в земеделски стопанства” на ПРСР ще продължи 6 седмици-от 26 октомври до 7 декември 2016 г., съгласно публикуваната заповед на министъра на земеделието и храните. 

Общия определен бюджет по подмярката е 240 мил.евро.


Виж повече
подмярка 4.1 от мярка 4 на ПРСР 2016

Подмярка 4.1 на ПРСР 2016 стартира на 26 октомври с целия остатъчен бюджет

03/10/2016

Приема на проекти по подмярка 4.1 от мярка 4 „Инвестиции в земеделски стопанства” на ПРСР ще продължи 6 седмици-до 7 декември 2016 г.

Приоритетни по подмярка 4.1 от мярка 4 на ПРСР 2016 са инвестициите в секторите-животновъдство, плодове и зеленчуци, етерично-маслени и медицински култури.


Виж повече
подмярка 4.1, ПРСР 2016

Днес ДВ обнародва Наредбата за прилагане на подмярка 4.1 от ПРСР 2016

30/09/2016

Днес е обнародвана в Държавен вестник Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
 
С публикуване на Наредбата за изменение и допълнение на подмярка 4.1 от мярка 4 на ПРСР вече са ясни условията за кандидатстване и критериите за оценка на проектите по предстоящия прием на проекти по подмярката.


Виж повече
Печат Печат