Новини

 

 

мярка 4.2 на ПРСР 2014-2020

Министър Порожанов за отварянето на мярка 4.2 на ПРСР

13/09/2017

Министър Румен Порожанов за отварянето на прием по мярка 4.2 на ПРСР през 2018 г.

Дебати с ДФЗ и Министерство на земеделието в Пловдив и Стара Загора за приоритетите за финансиране по мярка 4.2 на ПРСР при отварянето на прием 2018 г. 
 


Виж повече
мярка 4.2 ПРСР

Мярка 4.2 - дебати с участието на ОББ, Сибанк, ДФЗ и МЗХГ

09/09/2017

Интервю на Димитър Манов от Сибола за стартирането на прием по мярка 4.2 на ПРСР.
 

Дебати за новите приоритети за финансирането по мярка 4.2 на ПРСР  с участието на ОББ, Сибанк, ДФЗ и Министерство на земеделието в Пловдив, Стара Загора, Сливен и Плевен.


Виж повече
мярка 4.2 ПРСР 2014-2020

Нова наредба по мярка 4.2 на ПРСР

18/08/2017

Мярка 4.2 на ПРСР 2014-2020 –  Наредба за прием  

Изменение и допълнение на Наредба № 20 от 2015 г. за прилагане  Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти.


Виж повече
Семинар на БТПП за разработване на продуктови и производствени иновации

Разработване на иновации - БТПП, Министерство на икономиката и Сибола

07/06/2017

Разработване на продуктови и производствени иновации 


Насърчаване на предприемачеството за разработване на продуктови и производствени иновации по процедурата на ОПИК за 2017г. е темата на семинар на БТПП, Министерство на икономиката и Сибола.

 


Виж повече
Норвежка програма - енергийната ефективност в общини

Стамболово повишава енергийна си ефективност с европроект

11/04/2017

Община Стамболово повиши енергийна ефективност по Норвежка програма

Енергийната ефективност по Норвежка програма е финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014 г. Програма BG04 Енергийна ефективност и възобновяема енергия.


Виж повече
европроекти - рибарска програма 2017

Проекти по Програма за морско дело и рибарство ще се приемат до 25-и Май 2017

01/03/2017

Проекти по Програма за морско дело и рибарство ще се приемат до 25-и Май 2017 и ще подпомагат отглеждането на африкански сом, европейски сом, бяла риба, черна мида, калкан, ципура, лаврак, дъгова пъстърва


Виж повече
Печат Печат