Изпрати запитване

Актуално

 иновации в предприятията
04.04.2024
По процедурата за иновации в предприятията е допустимo разходите за заплати да са до 100%
Във връзка с приема на проекти до 15.05.2024 г. по процедура BG16RFPR001-1.001-  „Разработване на иновации в предприятията“ по ПКИП 2021-2027, и във връзка с постъпили запитвания, уточняваме, че  по процедурата не е заложено процентно ограничение по отношение на разходите за възнаграждения
Повече Повече Повече
програми за фотоволтаични системи 2024
20.03.2024
Стартират европрограми за фотоволтачни системи с батерии
Министерството на енергетиката обяви стартирането на две нови процедури за подбор на проекти по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост, насочени към подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия.
 
Повече Повече Повече
европейски проект
14.02.2024
Кои са важните стъпки за успешно подаване на документи за европейски проект?
Кандидатстването за европейско финансиране е възможност, която може значително да подпомогне реализацията на различни инициативи и проекти. За да бъде успешно, този процес изисква добра подготовка, внимание към детайлите и стратегически подход. Ето няколко ключови правила и насоки за ефективно кандидатстване по европрограми:
Повече Повече Повече
проекти иновации
22.01.2024
Удължава се срока за прием на проекти за внедряване на иновации в предприятията
Министерството на иновациите и растежа (МИР) обяви удължаване на срока за кандидатстване по процедурата "Внедряване на иновации в предприятията", част от програмата "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" (ПКИП). Новият краен срок е до 15 февруари 2024 г., като първоначално проектите трябваше да бъдат подадени до 31 декември.
Повече Повече Повече
проекти за финансиране на иновации
18.01.2024
Започва прием на проекти за иновации с бюджет от 127 млн.лв. и субсидия до 60%
Министерството на иновациите и растежа на Република България обяви старта на важна инициатива, насочена към стимулиране на иновативността в предприятията. Процедурата "Разработване на иновации в предприятията" представлява съществена част от програмата "Конкурентоспособност и иновации в предприятията"
Повече Повече Повече
Проекти за малък бизнес по ПКИП
12.01.2024
Проекти за малък бизнес ще получат до 150 000 финансиране през 2024
За първи път предстои процедура за европейско финансиране на проекти за малък бизнес по линия на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП), която е към Министерството на иновациите и растежа.
Повече Повече Повече
проекти за иновации и конкурентоспособност  ПКИП
10.01.2024
За какво ще се приемат проекти по ПКИП през 2024? (СРОКОВЕ и БЮДЖЕТИ)
Министерството на иновациите и растежа обяви официално индикативния график за приема на проектни предложения по ключовата Програма за иновации и конкурентоспособност за 2024 година (ПКИП). Тази инициатива е насочена към стимулиране на иновативната активност и укрепване на конкурентоспособността на българския бизнес
Повече Повече Повече
внедряване на иновации проекти по ПКИП 2024
08.01.2024
До 31 януари се приемат проекти по ПКИП по процедурата за внедряване на иновации
В рамките на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП), българските компании могат да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ с общ бюджет от 293 милиона лева, като крайният срок за проектни предложения е до 31 януари 2024.
Повече Повече Повече
Внедряване на иновации в предприятията
21.11.2023
Стартира прием на проекти по процедура Внедряване на иновации в предприятията. Бюджетът е 293,4 млн. лева
Общият бюджет на процедурата за Внедряване на иновации в предприятията е 293,4 млн. лева, като минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за индивидуалните проекти е 50 000 лв., а максималният размер варира в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, достигайки до 500 000 лева. Сибола предлага професионални консултации и помощ при разработването на проектите
Повече Повече Повече
биопроизводители проекти по НПВУ
15.11.2023
Сибола предлага 50% отстъпка за биопроизводители с проекти по НПВУ
Сибола предоставя 50% намаление от първоначалната такса за подготовка на проекти, което представлява значителна подкрепа за биопроизводителите. Предлаганите от Сибола услуги обхващат комплексно решение, включително помощ при подготовката и отчитането на проектите пред Държавен фонд „Земеделие“.
Повече Повече Повече
мярка 4.1 ПРСР
27.10.2023
С над 70 млн. лева се увеличава бюджетът по мярка 4.1 за земеделска техника
С над 70 млн. лева се увеличава бюджетът по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ от Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.). Това предвижда публикуваният за обществено обсъждане проект на заповед, с която се увеличава общият финансов ресурс по процедура № BG06RDNP001-4.012 по подмярката.
Повече Повече Повече
прием на проекти по НПВУ
25.10.2023
Стартира прием на проекти по НПВУ за съхранение на плодове и зеленчуци
По направлението ще се финансират дейности по изграждане, ремонт и/или реконструкция на сгради и други недвижими активи, свързани със съхранение и/или подготовка на продукцията за продажба. Допустими са разходите за закупуване на машини, съоръжения и оборудване, използвани за съхранение и складиране на продукцията
Повече Повече Повече
мярка 4.2 на ПРСР
19.10.2023
По-малка административна тежест за проектите по мярка 4.2
Министерството на земеделието и храните извърши редуцуране и актуализация на изискуемите документи за плащане от бенефициентите със сключени договори по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
Повече Повече Повече
Лозарски проекти по НПВУ
19.10.2023
За какво могат да кандидатстват лозарите в приема на проекти по НПВУ?
Националният план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) вече предоставя на лозарите възможността да кандидатстват за селскостопанска техника. Това е промяна в посока, която предлага на този специализиран сектор по-големи възможности за развитие и модернизация.
Повече Повече Повече
земеделска техника по НПВУ
17.10.2023
Кои са акцентите в приема на проекти за земеделска техника по НПВУ?
Българските земеделски производители и предприемaчи в аграрния сектор могат да се възползват от възможността за субсидирана подкрепа чрез проекти по НПВУ за закупуване на нова земеделска техника и оборудване. 
Повече Повече Повече
прием на проекти земеделие
28.09.2023
Стартира прием на проекти за селскостопанска техника по НПВУ с бюджет 318 млн.лв.
С бюджет от над 318 млн. лева без ДДС стартира прием на предложения за извършване на инвестиции по направление „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ от „Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход в селското стопанство“, предвидена в Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).
Повече Повече Повече