Изпрати запитване

Актуално

 НПВУ - Земеделие Димитър Манов
08.09.2023
Земеделска техника с дигитализация ще бъде приоритет в програмата на НПВУ 2023
Това бе съобщено от Димитър Манов, управител на консултантската компания Сибола по време на дискусия на тема "Земеделието в Плана за възстановяване и устойчивост и новата Обща селскостопанска политика", която се проведе в рамките на XXXI специализирано международно изложение „Селското стопанство и всичко за него“, организирано от Добрички панаир АД.
Повече Повече Повече
мярка 4.2 от ПРСР 2023
31.08.2023
Бюджетът за проекти по мярка 4.2 от ПРСР е увеличен с 51 млн.лв.
В рамките на подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.), бюджетът е увеличен с допълнителни 51 млн. лева. Решението е взето със заповед от заместник-министъра на земеделието и храните, Таня Георгиева, която одобри промените в Насоките за кандидатстване.
Повече Повече Повече
Добрички панаир европейски програми земеделие 2023
24.08.2023
Възможностите за кандидатстване по програмите за земеделието през 2023 и 2024 ще представи Сибола
В рамките на изложението „Селското стопанство и всичко за него", организирано от Добрички Панаир АД, консултантска компания Сибола и Европа Директно Добрич канят земеделски производители, агрономи, предприемачи в областта на селското стопанство и други заинтересовани лица на информационна среща на тема европейските програми в земеделието 2023 „Земеделието в Плана за възстановяване и устойчивост (НПВУ)
Повече Повече Повече
Европейски програми и програми за земеделие 2023
23.08.2023
Европейски програми финансират българското земеделие с 3 млрд. лева от 2023 до 2027 год.
Основните източници на финансиране идват от Европейския съюз, като 2,599 млрд. лева са осигурени чрез различни европейски програми. Допълнителни 335 млн. лева са предоставени от националния бюджет на страната.
Особен акцент в разпределението на средствата е поставен на развитието на селските райони.
Повече Повече Повече
 НПВУ земеделие европейски програми
22.08.2023
Удължават сроковете за Националния план за възстановане и устойчивост до март 2024
Таня Георгиева, зам. министър на земеделието, която е пряко ангажирана с изпълнението на Националния план за възстановане и устойчивост (НПВУ), обяви, че сроковете за плана се удължават до март 2024
Повече Повече Повече
кръгова икономика нпву
21.08.2023
Евро проекти за 180 млн.лв. подкрепят инвестиции за преход към кръгова икономика през 2023
През 2023 г. се предоставя уникална възможност за предприятия от различни размери да участват в програма за подкрепа на проекти за кръгова икономика. Процедурата е част от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)
Повече Повече Повече
Програма за земеделска техника по НПВУ 2023
17.08.2023
През Септември 2023 ще стартира приемът на проекти за агротехника по НПВУ
Земеделските производители в България имат уникална възможност да модернизират и оптимизират своите производствени процеси, благодарение на новата инициатива за инвестиции в технологична и екологична модернизация по линия на процедура „ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИЧНА И ЕКОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ“.
Повече Повече Повече
Стартира процедура за енергийна ефективност на сгради в сферата на производството, търговията и туризма
25.02.2023
Стартира процедура за енергийна ефективност на сгради в сферата на производството, търговията и туризма
Стартира процедура BG-RRP-4.021 „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“ в рамките на инвестиция от Национален План за Възстановяване и Устойчивост (НПВУ)
Повече Повече Повече
Фотоволтаици, батерии и енергийната ефективност е
29.06.2022
Програма за фотоволтаици, финансиране за преработвателния сектор
През новия програмен период до 2027 г.  фотоволтаиците с батерии са издигнати в приоритет за европейското подпомагане, но според Димитър Манов, управител на една от най-старите консултантски компании  „Сибола”, бизнесът не би трябвало да се фокусира само върху субсидирането.
Повече Повече Повече
Цялостна подкрепа за предприятията в условията на пандемията COVID-19
20.02.2021
Цялостна подкрепа за предприятията в условията на пандемията COVID-19
Помощта на Сибола в процедурата "Подкрепа за малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19", се изразява в успешното анализиране и преструктуриране на бизнес процесите на предприятията за излизане от кризата, причинена от пандемията.
Повече Повече Повече
Стартира приема за мярка 4.1 на ПРСР 2020 г. за животновъдството
03.07.2020
Стартира приема за мярка 4.1 на ПРСР 2020 г. за животновъдството
Мярката 4.1 на ПРСР подпомага инвестициите на земеделските стопанства от сектор „Животновъдство“.
Общия размер на безвъзмездната финансова помощ е 58 674 000 лв.
Минималният размер на допустимите разходи за един проект от един кандидат е 29 337 лв., а максималният е 977 900 лв.
Повече Повече Повече
СТАРТИРА НОВА МЯРКА 5.1 за инвестиции в биосигурност за животновъдството
08.05.2020
СТАРТИРА НОВА МЯРКА 5.1 за инвестиции в биосигурност за животновъдството
Стартира Мярка 5.1 на ПРСР 2014-2020 "Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития". Предстои прием 2021 по Мярка 4.1 за животновъдството.
Повече Повече Повече
Подкрепа на микро и малки предприятия във връзка с пандемията COVID - 19
30.04.2020
Подкрепа на микро и малки предприятия във връзка с пандемията COVID - 19
„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ e процедура, изцяло насочена към подпомагане на предприятията вследствие на COVID – 19.
Предвижда се старт на процедурата за подбор на проекти на 14 май 2020 г.
Повече Повече Повече
Стартира процедура за подкрепа за средни предприятия, свързана с пандемията
26.04.2020
Стартира процедура за подкрепа за средни предприятия, свързана с пандемията
Стартира процедура „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.
Приема на процедурата с начало 06.07.2020 г., се финансира от ОПИК.
Общия размер на безвъзмездната финансова помощ е 200 млн. лв и ще се разпределя пропорционално по вид сектори.
Повече Повече Повече
Защо Швеция е лидер във внедряването на иновации?
29.11.2019
Защо Швеция е лидер във внедряването на иновации?
Защо Швеция е иновационен лидер в ЕС?
Мощният микс от групи за научноизследователска и развойна дейност, възможности за изпитателни зони и проспериращи стартъпи прави Швеция трамплин за пренасяне на нови идеи, технологии и продукти на глобален пазар.

 
Повече Повече Повече
Стартира процедура „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“
20.11.2019
Стартира процедура „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“
Комитета за наблюдения към ОПИК на 19.11.2019 г. утвърди критериите за оценка на проектните предложения по процедурата.
Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 в Министерството на икономиката подготвя окончателния вид на процедурата.
Повече Повече Повече
Димитър Манов: Увеличено финансиране за България от ЕС в програмния период 2021-2027
27.02.2019
Димитър Манов: Увеличено финансиране за България от ЕС в програмния период 2021-2027
Европейският парламент увеличава на финансирането на българските предприятия за разработване и внедряване на иновации от европейски фондове за следващия програмен период  2021 – 2027. По общите цели и политики на съюза има консенсус, а увеличение на средствата е заложено за държавите от Южна Европа, като най-съществено е за България, Румъния и Гърция.

 
Повече Повече Повече
Стартира прием по мярка 6.4 на ПРСР за 2018 г.
06.09.2018
Стартира прием по мярка 6.4 на ПРСР за 2018 г.
Стартира приема на проектни предложения по мярка 6.4 - Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности от ПРСР за инвестиции в селските райони.
Кандидатстването ще се осъществява в рамките на три  процедури  предвидени в проекта: -  развитие на занаяти, развитие на услуги и други неземеделски дейности за производство .
Повече Повече Повече