Изпрати запитване

Актуално

АBB повиши енергийната ефективност в предприятие на Renault-Nissan и Daimler с 20%
08.12.2016
АBB повиши енергийната ефективност в предприятие на Renault-Nissan и Daimler с 20%
Технологичните решения на АBB повишават енергийната ефективност в новия автомобилен завод на „Renault-Nissan” и „Daimler” в Агуаскалиентес, Мексико с 20%.

Цялата електрическа система на завода е базирана на поледните продукти АBB за ниско напрежение, контролери за защита и управление на електродвигатели, електрически табла и автоматизирани осветителни системи. Комбинирания прекъсвач и енергиен мениджър,предвиден в проекта , повишава енергийната ефективност с до 20 %.
Повече Повече Повече
Прием по подмярка 4.1 на ПРСР за 2016г. бе обявен със заповед на МЗХ
04.10.2016
Прием по подмярка 4.1 на ПРСР за 2016г. бе обявен със заповед на МЗХ
Приемът на проекти по мярка 4.1  „Инвестиции в земеделски стопанства” на ПРСР 2014-2020 ще продължи 6 седмици - срок от 26 октомври до 7 декември 2016 г., съгласно публикуваната заповед на министъра на земеделието и храните. 
Общия бюджет за приема по мярка 4.1 е 240 мил.евро.
Повече Повече Повече
Подмярка 4.1 на ПРСР 2016 стартира на 26 октомври с целия остатъчен бюджет
03.10.2016
Подмярка 4.1 на ПРСР 2016 стартира на 26 октомври с целия остатъчен бюджет
Приема на проекти по подмярка 4.1 от мярка 4 „Инвестиции в земеделски стопанства” на ПРСР ще продължи 6 седмици - до 7 декември.

Приоритетни по подмярка 4.1 от мярка 4 на ПРСР 2014-2020 са инвестициите в секторите-животновъдство, плодове и зеленчуци, етерично-маслени и медицински култури.
Повече Повече Повече
Днес ДВ обнародва Наредбата за прилагане на подмярка 4.1 от ПРСР 2016
30.09.2016
Днес ДВ обнародва Наредбата за прилагане на подмярка 4.1 от ПРСР 2016
Днес е обнародвана в Държавен вестник Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2015 г. за прилагане на мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от  ПРСР - Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
 
С публикуване на Наредбата за изменение и допълнение на мярка 4.1 от ПРСР са ясни условията за кандидатстване и критериите за оценка на проектите по предстоящия прием на проекти по мярката.
Повече Повече Повече
От 2017г. предприятията повишават енергийната си ефективност с Led Mercury
16.09.2016
От 2017г. предприятията повишават енергийната си ефективност с Led Mercury
Инициативата за енергийна ефективност 2017 Сибола стартира съвместно с General Electric Lighting.
Легендарната компания разкрива подходите на дружеството за гарантиране на качество на продуктите си в осветлението.
Повече Повече Повече
Когенерацията - приоритет в програмите за енергийна ефективност за 2017 г.
14.09.2016
Когенерацията - приоритет в програмите за енергийна ефективност за 2017 г.
Когенерацията представлява едновременно производство на електроенергия и топлина, най-често чрез изгаряне на газ във високоефективни специализирани двигатели с вътрешно горене, с коефициент на полезно действие над 80%.

Топлинната енергия, която отделя когенераторът,с контролирана температура под формата на гореща вода, пара или за охлаждане, може да бъде използвана за технологичните нужди на предприятието.
 
Повече Повече Повече
От октомври 2016 г. стартира подмярка 4.1 от Мярка 4 на ПРСР 2016-Важно!
04.08.2016
От октомври 2016 г. стартира подмярка 4.1 от Мярка 4 на ПРСР 2016-Важно!
От средата на месец октомври 2016 г. стартира приемът на проекти  по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от Мярка 4 на ПРСР 2014-2020 г. - Важна информация

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ се предвижда да се намали от 70 на 60% от стойността на проекта. Очаква  се,  да се понижи тавана на финансовата помощ,  за един проект на бенефициент за целия период на програмата, от 1.5 млн. евро до 1 млн. евро.  
 
Повече Повече Повече
Сибола за повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия и МСП
18.07.2016
Сибола за повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия и МСП
Енергийните одитори, мениджърите на хотели и ръководителите на производства ще получат достъп до добри практики и най-нови технологични решения за повишаване на енергийната ефективност хотели и предприятия, от световните лидери в областта на енергетиката, електрообзавеждането и технологиите за автоматизация General Electric и АBB, както и българските инженерингови компании Artec Robótics и Chime.
Повече Повече Повече
Проекти за повишаване на енергийна ефективност на МСП 2017 - Важна информация
06.07.2016
Проекти за повишаване на енергийна ефективност на МСП 2017 - Важна информация
За кандидатстване с проекти за повишаване на енергийна ефективност за МСП , кандидатите трябва да развиват своята основна икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008) в един от следните сектори: „Добивна промишленост”, „Преработваща промишленост”, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива”, „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” или „Строителство”
Повече Повече Повече
МБМ Металуърк Русе разширява производството си с втори европроект по ОПИК
30.06.2016
МБМ Металуърк Русе разширява производството си с втори европроект по ОПИК
МБМ Металуърк ООД, Русе разширява  производството си с втори проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014  - 2020 г.
 
„МБМ Металуърк“ ООД ще подобри производствения капацитет с 16% и експортния си потенциал с 28%, в резултат на спечеления втори проект по процедурата „Подобряване на производствения капацитет в малки и средни предприятия /МСП/“.

С реализацията на първия си европроект по Оперативна програма ”Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 - 2013 г. компанията модернизира производствените си мощности, създаде нови иновативни продукти, повиши качеството на продукцията си и разшири пазарните си позиции.
Повече Повече Повече
30 млн. евро за развитието на управленския капацитет и растежа на МСП
14.06.2016
30 млн. евро за развитието на управленския капацитет и растежа на МСП
Развитието на управленския капацитет и растежа на МСП ще се подпомaгат  с 30 млн. евро  по ОПИК 2014-2020 г.
Компаниите могат да кандидатстват за въвеждане  и сертифициране на системи за управление, както и за  базирани  на ИКТ софтуери за управление на бизнес процесите  
Повече Повече Повече
Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП по ОПИК за 2016 г.
25.05.2016
Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП по ОПИК за 2016 г.
Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП показаха приключилите процедури по ОПИК.
Заместник – министърът на икономиката Любен Петров и управителят на Сибола Димитър Манов коментираха резултатите от първите приеми на европроекти по процедурите за иновации и конкурентоспобност
Повече Повече Повече
Савимекс представя нови биопродукти и повишава енергийната ефективност
20.05.2016
Савимекс представя нови биопродукти и повишава енергийната ефективност
Производителят на известните марки макаронените изделия „Златен Клас” и „Casa Bella”, и на популярните солети, хлябове и макаронени изделия „Златна Добруджа”,  разшири продуктовото си портфолио с иновативни биопродукти, които започна да изнася на нови пазари. С марката „БиоАмира” започна производстото на  биопълнозърнести солети, биосолети и биопретцели, и биосолети от лимец. За експортният пазар се произвеждат претцели и солети - спирали, под марките Savi Stix, My Sticks и Topcroc.
Повече Повече Повече