Изпрати запитване

Актуално

HL-TopMix с иновации във фуража от Германия по мярка 4.2
18.03.2016
HL-TopMix с иновации във фуража от Германия по мярка 4.2

HL-TopMix, Сливен мярка 4.2 на ПРСР, преработката и маркетинга на селскостопанска продукция.

HL-TopMix, Сливен  внедрява иновации от Германия в производството на фуражи.
Компанията разширява продуктовата си гама с нови специализирани храни и добавки  разработeни в развойните центрове на HL Hamburger Leistungsfutter. Във сливенския завод успешно бяха внедрени иновативните продукти с протектиран протеин Wisan®,  използвани  с нарастващ успех в Германия през последните години.
 
Повече Повече Повече
176 млн. лв. за повишаване на енергийна ефективност за МСП
17.03.2016
176 млн. лв. за повишаване на енергийна ефективност за МСП
В енергийна ефективност за МСП по ОПИК 2014-2020 г. ще бъдат разпределени 176 млн. лв. Средствата ще се ползват за закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, подобряващи енергийната ефективност  като приоритетни са предприятия от енергоемките отрасли – добивна, преработваща промишленост и строителство. Ще се покриват също разходи за дълготрайни нематериални активи, включително и разработване на софтуер, както и строително-монтажни работи, които са необходими за изпълнение на мерките по проекта.
Повече Повече Повече
проекти енергийна ефективност
14.02.2016
Проекти за енергийна ефективност за МСП 2016 г. в ОПИК 2014 – 2020г.
По инвестиционен приоритет ресурсна ефективност се включват  дейности за подкрепа на пилотни и демонстрационни инициативи за повишаване ефективното използване на ресурсите в предприятия и групи предприятия.
Повече Повече Повече
"Енергийна ефективност за МСП" 2016 на ОПИК 2014-2020
11.02.2016
"Енергийна ефективност за МСП" 2016 на ОПИК 2014-2020
Енергийна ефективност за МСП 2016 г. на ОПИК 2014-2020г. има за цел да предостави фокусирана подкрепа за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност и подобряване на енергийната интензивност на българската икономиката.

 
Повече Повече Повече
Културното и природно наследство на селата ще се подпомага по подмярка 7.6
25.01.2016
Културното и природно наследство на селата ще се подпомага по подмярка 7.6
От 9 май до 3 юни ще се приемат проекти по  подмярката за храмовете - 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ на ПРСР. 
Повече Повече Повече
БТПП и Сибола партньори за иновации по Хоризонт 2020
13.08.2015
БТПП и Сибола партньори за иновации по Хоризонт 2020
БТПП  и Сибола партньори за иновации по Хоризонт 2020

Сибола и Enterprise Europe Network при Българската търговско-промишлена палата (БТПП) сключиха споразумение за съвместно участие в проекти, обмен на експертиза, информация и добри практики за разработването на иновации по Хоризонт 2020.
Повече Повече Повече
Проект на Witte Automotive за внедряване на иновации стартира в г. Русе
17.05.2015
Проект на Witte Automotive за внедряване на иновации стартира в г. Русе

Витте аутомотив, Русе европейски проект на Сибола за внедряване на иновации.

Проектът се финансира по процедура „Внедряване на иновации в предприятията”, на  ОП Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г. и предвижда внедряването на нови продукти, предназначени за водещи производители в автомобилната индустрия – Фолксваген груп, Волво, Тойота, Дженерал Мотърс.

 
Повече Повече Повече
„Е. Миролио” повишава енергийна ефективност в предприятията си
14.05.2015
„Е. Миролио” повишава енергийна ефективност в предприятията си
Едоардо Миролио ще инвестира през тази година 55 млн лв в текстилните си фабрики за подобряване на енергийната ефективност

Фирмата ще инвестира през тази година 55 млн. лв. в текстилните си фабрики в Сливен, Ямбол и Свищов, като част от парите са по европейски програми, съобщи собственикът на предприятията Едоардо Миролио. Проектите са свързани с подмяна на старото оборудване с ново
Повече Повече Повече
G. Electric
13.05.2015
Сибола партньор на G. Electric за повишаване на енергийна ефективност
Сибола стана партньор на General Electric за Югоизточна Европа за енергийна ефективност.

Сибола сключи споразумение за сътрудничество на дивизиите на General Electric (GЕ Lighting и GЕ Industrial Solutions) за територията на България, Македония, Сърбия, Черна гора, Албания, Румъния и Молдова.
Повече Повече Повече
мярка 4.1 2021
14.03.2015
Сибола и ОББ за приоритетите на ПРСР по мярка 4.1 и мярка 4.2
Мярка 4.1 2021 и мярка 4.2 - Сибола и ОББ за приоритетите на ПРСР 2014-2020.
Приоритетите по мярка 4.2 и мярка 4.1 на Програма за Развитие на Селските Райони (ПРСР) 2014-2020  представят СИБОЛА и Обединена Българска Банка (ОББ). Обучителните семинари ще се проведат от 17.03.2015 – 9.04.2015 в градовете Пловдив, Стара Загора, Благоевград, Варна, Враца, Монтана, Плевен, Сливен, Русе, Сунгурларе, Велико Търново, Шумен, Силистра, Добрич.
Повече Повече Повече
Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия
30.11.-0001
Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия
Общата цел на процедурата Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия е предоставяне на подкрепа за стартиращи предприятия в страната за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до разработване на продукт, стока или услуга, или процес в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС.
Повече Повече Повече