Изпрати запитване

Актуално

Проекти по Програма за морско дело и рибарство ще се приемат до 25-и Май 2017
01.03.2017
Проекти по Програма за морско дело и рибарство ще се приемат до 25-и Май 2017
Проекти по Програма за морско дело и рибарство ще се приемат до 25-и Май 2017 и ще подпомагат отглеждането на африкански сом, европейски сом, бяла риба, черна мида, калкан, ципура, лаврак, дъгова пъстърва
Повече Повече Повече
Стартира прием на проекти за повишаване на енергийна ефективност в големи предприятия
20.01.2017
Стартира прием на проекти за повишаване на енергийна ефективност в големи предприятия
Проекти за енергийна ефективност на стойност до 2,5 млн.лв., а размерът на финансовата подкрепа е до 50%. Сибола има богат опит в експертизата и разработването на проекти за повишаване на конкурентоспособността и енергийната ефективност в големи предприятия.
Повече Повече Повече
Процедура Разработване на продуктови и производствени иновации
16.01.2017
Процедура Разработване на продуктови и производствени иновации
Процедура Разработване на продуктови и производствени иновации за 2017 за предприятията, които разработват и разпространяват иновации . Финансовата помощ е в размер на 25-75% от общия размер на допустимите разходи.
Повече Повече Повече
АBB повиши енергийната ефективност в предприятие на Renault-Nissan и Daimler с 20%
08.12.2016
АBB повиши енергийната ефективност в предприятие на Renault-Nissan и Daimler с 20%
Технологичните решения на АBB повишават енергийната ефективност в новия автомобилен завод на „Renault-Nissan” и „Daimler” в Агуаскалиентес, Мексико с 20%.

Цялата електрическа система на завода е базирана на поледните продукти АBB за ниско напрежение, контролери за защита и управление на електродвигатели, електрически табла и автоматизирани осветителни системи. Комбинирания прекъсвач и енергиен мениджър,предвиден в проекта , повишава енергийната ефективност с до 20 %.
Повече Повече Повече
Днес ДВ обнародва Наредбата за прилагане на подмярка 4.1 от ПРСР 2016
30.09.2016
Днес ДВ обнародва Наредбата за прилагане на подмярка 4.1 от ПРСР 2016
Днес е обнародвана в Държавен вестник Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2015 г. за прилагане на мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от  ПРСР - Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
 
С публикуване на Наредбата за изменение и допълнение на мярка 4.1 от ПРСР са ясни условията за кандидатстване и критериите за оценка на проектите по предстоящия прием на проекти по мярката.
Повече Повече Повече
От 2017г. предприятията повишават енергийната си ефективност с Led Mercury
16.09.2016
От 2017г. предприятията повишават енергийната си ефективност с Led Mercury
Инициативата за енергийна ефективност 2017 Сибола стартира съвместно с General Electric Lighting.
Легендарната компания разкрива подходите на дружеството за гарантиране на качество на продуктите си в осветлението.
Повече Повече Повече
Когенерацията - приоритет в програмите за енергийна ефективност за 2017 г.
14.09.2016
Когенерацията - приоритет в програмите за енергийна ефективност за 2017 г.
Когенерацията представлява едновременно производство на електроенергия и топлина, най-често чрез изгаряне на газ във високоефективни специализирани двигатели с вътрешно горене, с коефициент на полезно действие над 80%.

Топлинната енергия, която отделя когенераторът,с контролирана температура под формата на гореща вода, пара или за охлаждане, може да бъде използвана за технологичните нужди на предприятието.
 
Повече Повече Повече