Изпрати запитване

Актуално

мярка 4.1 ПРСР
27.10.2023
С над 70 млн. лева се увеличава бюджетът по мярка 4.1 за земеделска техника
С над 70 млн. лева се увеличава бюджетът по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ от Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.). Това предвижда публикуваният за обществено обсъждане проект на заповед, с която се увеличава общият финансов ресурс по процедура № BG06RDNP001-4.012 по подмярката.
Повече Повече Повече
Стартира приема за мярка 4.1 на ПРСР 2020 г. за животновъдството
03.07.2020
Стартира приема за мярка 4.1 на ПРСР 2020 г. за животновъдството
Мярката 4.1 на ПРСР подпомага инвестициите на земеделските стопанства от сектор „Животновъдство“.
Общия размер на безвъзмездната финансова помощ е 58 674 000 лв.
Минималният размер на допустимите разходи за един проект от един кандидат е 29 337 лв., а максималният е 977 900 лв.
Повече Повече Повече
Днес ДВ обнародва Наредбата за прилагане на подмярка 4.1 от ПРСР 2016
30.09.2016
Днес ДВ обнародва Наредбата за прилагане на подмярка 4.1 от ПРСР 2016
Днес е обнародвана в Държавен вестник Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2015 г. за прилагане на мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от  ПРСР - Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
 
С публикуване на Наредбата за изменение и допълнение на мярка 4.1 от ПРСР са ясни условията за кандидатстване и критериите за оценка на проектите по предстоящия прием на проекти по мярката.
Повече Повече Повече
От октомври 2016 г. стартира подмярка 4.1 от Мярка 4 на ПРСР 2016-Важно!
04.08.2016
От октомври 2016 г. стартира подмярка 4.1 от Мярка 4 на ПРСР 2016-Важно!
От средата на месец октомври 2016 г. стартира приемът на проекти  по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от Мярка 4 на ПРСР 2014-2020 г. - Важна информация

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ се предвижда да се намали от 70 на 60% от стойността на проекта. Очаква  се,  да се понижи тавана на финансовата помощ,  за един проект на бенефициент за целия период на програмата, от 1.5 млн. евро до 1 млн. евро.  
 
Повече Повече Повече
мярка 4.1 2021
14.03.2015
Сибола и ОББ за приоритетите на ПРСР по мярка 4.1 и мярка 4.2
Мярка 4.1 2021 и мярка 4.2 - Сибола и ОББ за приоритетите на ПРСР 2014-2020.
Приоритетите по мярка 4.2 и мярка 4.1 на Програма за Развитие на Селските Райони (ПРСР) 2014-2020  представят СИБОЛА и Обединена Българска Банка (ОББ). Обучителните семинари ще се проведат от 17.03.2015 – 9.04.2015 в градовете Пловдив, Стара Загора, Благоевград, Варна, Враца, Монтана, Плевен, Сливен, Русе, Сунгурларе, Велико Търново, Шумен, Силистра, Добрич.
Повече Повече Повече