Изпрати запитване

Актуално

Стартира приема за мярка 4.1 на ПРСР 2020 г. за животновъдството
03.07.2020
Стартира приема за мярка 4.1 на ПРСР 2020 г. за животновъдството
Мярката 4.1 на ПРСР подпомага инвестициите на земеделските стопанства от сектор „Животновъдство“.
Общия размер на безвъзмездната финансова помощ е 58 674 000 лв.
Минималният размер на допустимите разходи за един проект от един кандидат е 29 337 лв., а максималният е 977 900 лв.
Повече Повече Повече
Прием по подмярка 4.1 на ПРСР за 2016г. бе обявен със заповед на МЗХ
04.10.2016
Прием по подмярка 4.1 на ПРСР за 2016г. бе обявен със заповед на МЗХ
Приемът на проекти по мярка 4.1  „Инвестиции в земеделски стопанства” на ПРСР 2014-2020 ще продължи 6 седмици - срок от 26 октомври до 7 декември 2016 г., съгласно публикуваната заповед на министъра на земеделието и храните. 
Общия бюджет за приема по мярка 4.1 е 240 мил.евро.
Повече Повече Повече
Подмярка 4.1 на ПРСР 2016 стартира на 26 октомври с целия остатъчен бюджет
03.10.2016
Подмярка 4.1 на ПРСР 2016 стартира на 26 октомври с целия остатъчен бюджет
Приема на проекти по подмярка 4.1 от мярка 4 „Инвестиции в земеделски стопанства” на ПРСР ще продължи 6 седмици - до 7 декември.

Приоритетни по подмярка 4.1 от мярка 4 на ПРСР 2014-2020 са инвестициите в секторите-животновъдство, плодове и зеленчуци, етерично-маслени и медицински култури.
Повече Повече Повече
Днес ДВ обнародва Наредбата за прилагане на подмярка 4.1 от ПРСР 2016
30.09.2016
Днес ДВ обнародва Наредбата за прилагане на подмярка 4.1 от ПРСР 2016
Днес е обнародвана в Държавен вестник Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2015 г. за прилагане на мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от  ПРСР - Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
 
С публикуване на Наредбата за изменение и допълнение на мярка 4.1 от ПРСР са ясни условията за кандидатстване и критериите за оценка на проектите по предстоящия прием на проекти по мярката.
Повече Повече Повече
От октомври 2016 г. стартира подмярка 4.1 от Мярка 4 на ПРСР 2016-Важно!
04.08.2016
От октомври 2016 г. стартира подмярка 4.1 от Мярка 4 на ПРСР 2016-Важно!
От средата на месец октомври 2016 г. стартира приемът на проекти  по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от Мярка 4 на ПРСР 2014-2020 г. - Важна информация

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ се предвижда да се намали от 70 на 60% от стойността на проекта. Очаква  се,  да се понижи тавана на финансовата помощ,  за един проект на бенефициент за целия период на програмата, от 1.5 млн. евро до 1 млн. евро.  
 
Повече Повече Повече