Изпрати запитване

Актуално

 иновации в предприятията
04.04.2024
По процедурата за иновации в предприятията е допустимo разходите за заплати да са до 100%
Във връзка с приема на проекти до 15.05.2024 г. по процедура BG16RFPR001-1.001-  „Разработване на иновации в предприятията“ по ПКИП 2021-2027, и във връзка с постъпили запитвания, уточняваме, че  по процедурата не е заложено процентно ограничение по отношение на разходите за възнаграждения
Повече Повече Повече
Проекти за малък бизнес по ПКИП
12.01.2024
Проекти за малък бизнес ще получат до 150 000 финансиране през 2024
За първи път предстои процедура за европейско финансиране на проекти за малък бизнес по линия на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП), която е към Министерството на иновациите и растежа.
Повече Повече Повече
внедряване на иновации проекти по ПКИП 2024
08.01.2024
До 31 януари се приемат проекти по ПКИП по процедурата за внедряване на иновации
В рамките на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП), българските компании могат да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ с общ бюджет от 293 милиона лева, като крайният срок за проектни предложения е до 31 януари 2024.
Повече Повече Повече