Изпрати запитване

Актуално

Внедряване на иновации в предприятията
21.11.2023
Стартира прием на проекти по процедура Внедряване на иновации в предприятията. Бюджетът е 293,4 млн. лева
Общият бюджет на процедурата за Внедряване на иновации в предприятията е 293,4 млн. лева, като минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за индивидуалните проекти е 50 000 лв., а максималният размер варира в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, достигайки до 500 000 лева. Сибола предлага професионални консултации и помощ при разработването на проектите
Повече Повече Повече
Лозарски проекти по НПВУ
19.10.2023
За какво могат да кандидатстват лозарите в приема на проекти по НПВУ?
Националният план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) вече предоставя на лозарите възможността да кандидатстват за селскостопанска техника. Това е промяна в посока, която предлага на този специализиран сектор по-големи възможности за развитие и модернизация.
Повече Повече Повече
земеделска техника по НПВУ
17.10.2023
Кои са акцентите в приема на проекти за земеделска техника по НПВУ?
Българските земеделски производители и предприемaчи в аграрния сектор могат да се възползват от възможността за субсидирана подкрепа чрез проекти по НПВУ за закупуване на нова земеделска техника и оборудване. 
Повече Повече Повече
 НПВУ - Земеделие Димитър Манов
08.09.2023
Земеделска техника с дигитализация ще бъде приоритет в програмата на НПВУ 2023
Това бе съобщено от Димитър Манов, управител на консултантската компания Сибола по време на дискусия на тема "Земеделието в Плана за възстановяване и устойчивост и новата Обща селскостопанска политика", която се проведе в рамките на XXXI специализирано международно изложение „Селското стопанство и всичко за него“, организирано от Добрички панаир АД.
Повече Повече Повече
мярка 4.2 от ПРСР 2023
31.08.2023
Бюджетът за проекти по мярка 4.2 от ПРСР е увеличен с 51 млн.лв.
В рамките на подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.), бюджетът е увеличен с допълнителни 51 млн. лева. Решението е взето със заповед от заместник-министъра на земеделието и храните, Таня Георгиева, която одобри промените в Насоките за кандидатстване.
Повече Повече Повече
Добрички панаир европейски програми земеделие 2023
24.08.2023
Възможностите за кандидатстване по програмите за земеделието през 2023 и 2024 ще представи Сибола
В рамките на изложението „Селското стопанство и всичко за него", организирано от Добрички Панаир АД, консултантска компания Сибола и Европа Директно Добрич канят земеделски производители, агрономи, предприемачи в областта на селското стопанство и други заинтересовани лица на информационна среща на тема европейските програми в земеделието 2023 „Земеделието в Плана за възстановяване и устойчивост (НПВУ)
Повече Повече Повече
Европейски програми и програми за земеделие 2023
23.08.2023
Европейски програми финансират българското земеделие с 3 млрд. лева от 2023 до 2027 год.
Основните източници на финансиране идват от Европейския съюз, като 2,599 млрд. лева са осигурени чрез различни европейски програми. Допълнителни 335 млн. лева са предоставени от националния бюджет на страната.
Особен акцент в разпределението на средствата е поставен на развитието на селските райони.
Повече Повече Повече
Програма за земеделска техника по НПВУ 2023
17.08.2023
През Септември 2023 ще стартира приемът на проекти за агротехника по НПВУ
Земеделските производители в България имат уникална възможност да модернизират и оптимизират своите производствени процеси, благодарение на новата инициатива за инвестиции в технологична и екологична модернизация по линия на процедура „ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИЧНА И ЕКОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ“.
Повече Повече Повече
Стартира процедура за енергийна ефективност на сгради в сферата на производството, търговията и туризма
25.02.2023
Стартира процедура за енергийна ефективност на сгради в сферата на производството, търговията и туризма
Стартира процедура BG-RRP-4.021 „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“ в рамките на инвестиция от Национален План за Възстановяване и Устойчивост (НПВУ)
Повече Повече Повече