Банки, финансиране по ПРСР и ОПИК

Обединена българска банка

ОББ - Енергийна ефективност 2016

Обединена българска банка - ОББ е първият и най-мащабен консолидационен проект в българския банков сектор, създадена през 1992 г. чрез сливането на 22 български регионални търговски банки. ОББ и Сибола имат многогодишно ефективно и устойчиво партньорство с доказани резултати. Сибола консултира клиентите на банката по страната, като ги обучава и запознава с новостите (енергийна ефективност и иновации) по ПРСР 2016 - Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Сибола консултира и експертните екипи на ОББ, в работата им по мярка 4.2, мярка 6.4 и мярка 8.6 на ПРСР и други европейски програми.

ОББ финансира проекти по ПРСР и ОПИК


Тагове: ОББ ПРСР | ОББ - Сибола | европейски проекти | консултантска фирма Сибола | кредитиране европроекти | европейски програми - финансиране | европейски програми - семинари - обучения | енергийна ефективност - финансиране | иновации и конкурентоспособност - финансиране |

Печат Печат