Подмярка 4.1 на ПРСР

Опитът на Сибола По Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства

Мярка 4.1, ПРСР 2021

По мярка 4.1 на ПРСР 2014-2020  Сибола разработи стотици одобрени проекти за Инвестиции в земеделски стопанства

 


Сибола консултира цялостно за земеделските стопанства за проекти за:

  • закупуване на земеделска техника, 
  • изграждане на зърнобази и за
  • създаването на оранжерии и
  • трайни овошни и етеричномаслени насаждения.
  • комплексни решения за напояване

Сибола успешно консултира проекти за оборудване на животновъдни ферми 

  • говедовъдство 
  • птицевъдство 
  • свиневъдство
  • овцевъдство 
Над 2 млн. дка българска земеделска земя се обработват с модерна земеделска техника, финансирана по проекти, консултирани от Сибола.

На тел. 02/ 971 29 22 може да заявите час за среща, на която да разговаряте с експертите на Сибола и да зададете конкретни въпроси, свързани с подготовката на проектни предложения за приема за 2021 г. по подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства от ПРСР  2014-2020.


Тагове: мярка 4.1 прием 2021 | одобрени проекти мярка 4.1 | подмярка 4.1 - животновъдство | ПРСР 2014-2020 |

Печат Печат