Мярка 4.2

Опитът на Сибола по мярка 4.2

мярка 4.2, ПРСР

Мярка 4.2 - 2021 Сибола консултира дигитализация и иновации в
 

 • ​месопреработка 

 • млекопреработка

 • винопроизводство 

 • преработката на плодове и зеленчуци

 • преработка на ядки 

 • дестилерия на етерично - маслени култури

Мярка 4.2 на ПРСР - 20 години опит в енергийна ефективност и иновации

 

Микро, малки, средни и големи предприятия от всички региони на страната в Хранително-вкусовата индустрия разработват европроекти за финасиране по мярка 4.2  – Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти на ПРСР.


Инвестициите по мярка 4.2 са насочени в строителство, ремонти и реконструкции на сгради, както и машини и технологии за преработка на селскостопански продукти.
Инвестициите в опаковането, съхранението и транспортирането на суровината за производство - със специализирани транспортни средства за производство също подлежи на подпомагане по мярката.

По мярка 4.2 Сибола разработва цялостни решения в преработвателните предприятия:

 • Енергийна Ефективност - реални решения за намаляване на разходите за ел.енергия и газ

 

 • Разработване и въвеждане на иновации - решения свързани със създаването на нови продукти, управлението и развитието на иновационния потенциал

 

 • Управлението на информацията на предприятието - ERP решения, работа с клиенти, бази данни, управление на доставките

 

 • Стратегия за бизнес развитие - мониторинг на себестойността и рентабилността на продукцията, нови продукти, намаляване на разходите, управление на вземанията, експанзия на нови пазари и експорт, финансиране

 

 • Изграждане и развитие на маркетинг -  изграждане на лоялност към марката и цялостен бранд 

Финансиране на одобрени проекти по мярка 4.2 на ПРСР -  експертни решения 

Съвместно с обединените ОББ и Сибанк, Сибола участва в завършващата част на обществената дискусия с участието на Министерство на земеделието, горите и храните и ДФЗ по промените в Наредбата за мярка 4.2 на ПРСР.

По-подробно за  за тенденциите в преработвателния сектор изнесени от представители на Сибола по време на проведените дебати и дискусии за предстоящият прием по прием по мярка 4.2 за 2021 г.

 

ДФЗ стартира приема по мярка 4.2 на ПРСР  с нови приоритети в Наредба 20 през 2021 год. - ВАЖНО ! 


Тагове: мярка 4.2 - наредба | мярка 4.2 - прием - 2021 | мярка 4.2 - ПРСР | ПРСР - подмярка 4.2 | мярка 4.2 - одобрени проекти | мярка 4.2 - ДФЗ | мярка 4.2 - енергийна ефективност | преработка на селскостопански продукти | Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти | дестилерия за етерично-маслени култури | енергиен одит по мярка 4.2 | мярка 4.2 - Сибола | Сибола агро | преработка на ядки |

Печат Печат