Изпрати запитване

Разработване на продуктови и производствени иновации

Опитът на Сибола в разработването на продуктови и производствени иновации

Опитът на Сибола в разработването на продуктови и производствени иновации

Разработването на продуктови и производствени иновации е една от основните мисии на Сибола като консултантска организация.

По разработването на продуктови и производствени иновации работим в постоянен контакт с предприятието възложител, като на всеки етап от проекта обсъждаме възможностите, разпределението на отговорностите и етапите в работата, възникналите проблеми и работим заедно по намирането на решения.

Сибола има изградени партньорски отношения с водещи експерти и научни организации от България и други страни на ЕС за технологично, инженерингово и екологично обезпечаване при реализирането на проекти по европейски програми в индустрията, земеделието, IT сектора, туризма и други.


БТПП и Сибола - партньори при разработването и внедряването на иновации в българските предприятия.


Партньорството между Българска Търговско - промишлена палата и Сибола включва съвместно участие в европейски проекти, обмен на експерти, информация и добри практики, свързани със секторни инициативи и  стратегии. 
Партньорството цели повишаване потенциала на българските предприятията и да насърчи предприемачеството в разработването и внедряването на иновации чрез работата им по европейски проекти, представени директно пред Европейската комисия, като Хоризон Европа.

Сибола е консултант на ВИТТЕ Аутомотив България, базирана в Русе, световен лидер в производството на заключващи механизми за автомобилната индустрия за Wolkswagen, Volvo и  Toyota. Това е проекта за разработване на иновации, създаващ най-много работни места в България. Проектът в предвижда изграждане на развоен център за проектиране, дизайн и тестване на нови изделия в Русе. Фирмата има базирани производствени мощности в Германия, Чехия и Франция, а с реализацията на проекта разширява дейноста си в България. 
 

Разработване и внедряване на иновации в предприятията


По подготовката и управлението на проектите Сибола предлага на предприятията:
  1. Разработване на финансово - икономическа оценка относно икономическата жизнеспособност на инвестицията.
  2. Маркетингова стратегия за пазарна реализация на иновацията.


Запитване към Сибола

Изпрати