Изпрати запитване

Повишаване на енергийна ефективност в големи предприятия и МСП

Опитът на Сибола за повишаването на енергийната ефективност в предприятията

ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ И МСП

Опитът на Сибола по ОПИК и Норвежка програма за повишаването на енергийната ефективност в предприятията

 

Консултантски услуги в 110 проекта за повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия и МСП по ОПИК и Норвежка програма

Решенията на Сибола осигуриха изключително кратък срок на откупуване, а реализирането им бе успешно и ефективно за инвеститорите, дори без използване на европейски субсидии.

ПРОЕКТИТЕ НА СИБОЛА ПО ОПИК И НОРВЕЖКА ПРОГРАМА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ И МСП ПОКАЗАХА: 

 
   ♦  Отлична вътрешна норма на възвръщаемост.
   ♦ Висок процент на енергийни спестявания.
   ♦ Кратък срок на откупуване на инвестицията.  
   ♦ Ефективно оползотворяване на остатъчната топлинна енергия.
   ♦ Изграждане на ефективни когенерационни инсталации.


Добрите практики и реализирани икономии и спестени разходи с къс срок на откупуване за предприятията, партньори на Сибола съвпадат с критериите на ОПИК и Новежката програма  - Енергийна ефективност и Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия.

След обстоен енергиен одит Сибола може да предложи индивидуални специализирани решения за повишаване на енергийната ефективност в големите предприятия и МСП. 
 


Запитване към Сибола

Изпрати