Повишаване на енергийна ефективност в големи предприятия и МСП

Опитът на Сибола за повишаването на енергийната ефективност в предприятията

Опитът на Сибола за повишаването на енергийната ефективност в големите предприятия и МСП


Консултантски услуги в 110 проекта за повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия и МСП. Решенията на Сибола осигуриха изключително кратък срок на откупуване, а реализирането им бе успешно и ефективно за инвеститорите, дори без използване на европейски субсидии.

 

Проектите на Сибола за повишаване на енергийна ефективност за големи предприятия и МСП показаха: 

 

 ✓ 

 Отлична вътрешна норма на възвръщаемост.

  

 Висок процент на енергийни спестявания.

 ✓ 

 Кратък срок на откупуване на инвестицията.

 ✓ 

 Ефективно оползотворяване на остатъчната топлинна  енергия.

 ✓ 

 Изграждане на ефективни когенерационни инсталации.

 

Добрите практики на Сибола съвпадат с критериите на ОПИК за 2017 - Енергийна ефективност за МСП и Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия.

След обстоен енергиен одит Сибола може да предложи индивидуални специализирани решения за повишаване на енергийната ефективност в големите предприятия и МСП. 


Тагове: енергийна ефективност 2017 | енергийна ефективност | енергийна ефективност в големи предприятия | консултантски услуги за енергийна ефективност | енергийни спестявания | когенерационни инсталации | добри практики - енергийна ефективност | | повишаване на енергийна ефективност | ОПИК -2017 |

Печат Печат