Изпрати запитване

Актуално

16.09.2016

От 2017г. предприятията повишават енергийната си ефективност с Led Mercury

От 2017г. предприятията повишават енергийната си ефективност с Led Mercury


От 2017 година големите предприятия повишават енергийната ефективност в осветлението с LED Mercury.

Като първа част от инициативата за енергийна ефективност 2017, която Сибола стартира съвместно с General Electric Lighting, легендарната компания разкрива подходите на дружеството за гарантиране повишаване на качеството на осветлението и реализирането на икономии в големите предприятия.


От далечната 1881 г., когато изобретателят на електрическата крушка Томас Едисон създава General Electric, до днес компанията е еталон за качество в осветлението.
 

Повишаване на енергийната ефективност в големите предприятия, МСП и общините.

С революционно LED решение GE Lighting изпраща в историята най-използваната живачна лампа.

Висока надеждност, дълготрайност и изключително ниски разходи за ползвана енергия гарантират последните разработки на компанията.

Основен подход на GE Lighting, който отличава компанията, е провеждането на собствени и независими лабораторни изследвания за валидиране на посочените данни от производителя на LED чипове и за определяне на действителното представяне на продукта. В лабораториите на дружеството се извършват квалификационни изпитания при екстремни температури за проследяване на тенденции в промяната на цвета, излъчвания светлинен поток и консумация на енергия.

GE Lighting успява да гарантира заявените характеристики чрез използване на светодиоди, тествани и по световно признати стандарти (LM79 и LM80) от акредитирани организации, които допълват провежданите от дружеството тестове и значително повишават нивото на надеждност на продуктите.

През месец май 2016 България валидира и официално чрез БДС EN 13201-5: 2016 за страната ни Европейския стандарт за качество за LED системи, който вече е част и от минималните изисквания за улично осветление.

GE Lighting има утвърдена методология за надежден дизайн, която се основана на специфично проектиране за различни стресови условия, като GE Lighting продължава да тества продуктите в продължение на години след първоначалния им старт. Данните от всички тестове са достъпни за клиенти на дружеството.

През месец септември 2016 г., лабораториите на GE Lighting потвърдиха всички заложени параметри за новата светодиодна лампа LED Mercury, която замества най-разпространената 125W живачна лампа за осветление в индустрията.

Първи от световните производители в осветлението, GE Lighting излезе на пазара с ефективно решение за тази дългоочаквана замяна, като потребителите в Европа ще разполагат физически с тях от месец октомври 2016 г. В съответствие с политиката на компанията за разработка на изделия, които не изискват промени в инсталациите и светодиодната лампа LED Mercury може директно да бъде включена към дросел за 80W, 125W или директно към захранващата мрежа 230V. GE Lighting обезпечава LED Mercury с 40000 работни часа живот.  
 

За да повишат енергийната ефективност на проектните си предложения и да гарантират ниски експлоатационни разходи при осветителните си решения, проектантите и енергийните одитори, могат да заложат лампата LED Mercury в проектите си.


Новият продукт LED Mercury на GE Lighting излиза на пазара в Европа от 2017 г.

Енергийната ефективност е приоритет на всички действащи европейски програми за бизнеса и общините за 2017 г. и целия програмен период 2014-2020 г. 

Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК) – за 2017 г. процедурите „Енергийна ефективност в МСП” и „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия.”

"Програма за развитие на селските райони" (ПРСР) – подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”, подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове, малка по мащаби, инфраструктура.”
 
Оперативна програма „Региони в растеж” – по приоритет 1: "Устойчиво и интегрирано градско развитие", приоритет 2: "Регионална образователна инфраструктура", приоритет 3: "Регионална здравна инфраструктура", приоритет 4: "Регионална социална инфраструктура", приоритет 5: "Регионален туризъм", приоритет 6: "Регионална пътна инфраструктура", приоритет 7: "Превенция на риска".


 


Запитване към Сибола

Изпрати