Изпрати запитване

Актуално

04.08.2016

От октомври 2016 г. стартира подмярка 4.1 от Мярка 4 на ПРСР 2016-Важно!

От октомври 2016 г. стартира подмярка 4.1 от Мярка 4 на ПРСР 2016-Важно!

Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” на ПРСР 2014-2020 отвори прием - Важна информация


Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ се предвижда да се намали от 70 на 60% от стойността на проекта. Очаква  се, да се понижи тавана на финансовата помощ по мярка 4.1, за един на бенефициент за целия период на програмата, от 1.5 млн. евро до 1 млн. евро.  

Намаляването на размера на финансираните проекти по мярка 4.1 цели да се осигурят средства, за повече проекти и повече бенефициенти, поради огромния интерес към мярката. Интензитет от 70% ще бъде възможен само за групи или организации на производители. Таванът за земеделска техника остава 500 хил. евро. 

Нови критерии за оценка при одобрение на проктите по мярка 4.1 на ПРСР 2014-2020


Предвижда се създаването на нов критерий за оценка по мярка 4.1 - с 10 т.  за стопанства, с поне тригодишна история и средносписъчен  персонал, през този период, от поне 5 души (като този брой ще бъде запазен с изпълнение на инвестициите по проекта).

Вторият нов критерий за оценка по мярка 4.1 е за проекти, в които над 65% от допустимите инвестиционни разходи са свързани със строителство или обновяване на сгради, помещения и на друга недвижима собственост или съоръжения, оборудване и машини, различни от земеделска техника. Този критерий също ще набавя 10 точки.

Увеличават  се точките от 15 стават 19 за приоритетни сектори (животновъдство, плодове и зеленчуци,  етерично-маслени и медицински култури) , но се намаляват досегашните 9 точки - за инвестиции в Северозападна България, като се диференцират  на 5 точки за областите Видин, Враца и Монтана и 2 точки за Ловеч и 1 за Плевен.

На инвестициите, свързани с биологично производство по мярка 4.1 ще се присъждат 15 точки, единствено на проекти на сертифицирани фермери  като отпада възможността  биопроизводители, в преход да получат максималната оценка. Очаква се  да  има  промени  и  в  броя на точките при оценка на  проектите, като максималният брой точки скача от 100 на 120.
 

На тел. 02/ 971 29 22 може да заявите час за среща, на която да разговаряте с експертите на Сибола и да зададете вашите конкретни въпроси, свързани с подготовката на проектни предложения по мярка 4.1 на ПРСР 2014-2020.

 

МЯРКА 4.1 "ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА"  ПРСР 2014-2020 СТАРТИРА ВТОРИЯТ ПРИЕМ - ВАЖНО! 

СИБОЛА Е РАЗРАБОТИЛА НАД 450 ПРОЕКТА ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА, С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ.Запитване към Сибола

Изпрати