Изпрати запитване

Актуално

10.01.2017

Пилотна инициатива за ефективно използване на ресурсите

Пилотна инициатива за ефективно използване на ресурсите

Повишаване на ефективноста на използването на енергията и ресурсите в предприятие за целулоза във Финландия през 2017. 


Пилотна демонстрационна инициатива за повишаване на енергийната и ресурсна ефективност в големи предприятия се реализира в уникален по рода си проект във Финландия, стартиращ през 2017 г.

Експертите на Сибола анализираха основните финансови параметри и технологични решения в проекта за модернизация и повишаване на енергийна ефективност в предприятието на Metsä Group. Два пъти повече електричество от колкото потребява ще генерира най-енергийно ефективното голямо предприятие в северната страна, което ще работи изцяло без изкопаеми горива.

Предприятието ще произвежда 1,8 TWh електроенергия годишно, което представлява 2,5% от електроенергията, произвеждано във Финландия днес.
 

Енергийна и ресурсна ефективност в пилотна и демонстрационна инициатива в предприятие за целулоза във Финландия.


Предприятието ще интегрира производство на нови биопродукти, ефективно използване на ресурсите на страничните линии от промишления процес, както и за създаване на нов тип биоикономична екосистема.

Въпреки увеличението на производството на целулоза, предприятието ще бъде в състояние да работи в рамките на стойностните лимити на емисии, съгласно текущите позволени норми по отношение на околната среда. 


Инвестицията от 1,2 милиарда евро в предприятието повишава енергийната и ресурсна ефективност на целия сектор


Производство в завода е проектирано така, че да бъде ефективно по отношение на използването на всички ресурси. Годишното производство на целулоза в Анекоски, което в момента възлиза на около 0,5 милиона тона, ще се повиши до 1,3 милиона тона.

Годишното икономическо въздействие върху Финландия се оценява на 0,5 милиарда евро. Предприятието за биопродукти ще диверсифицира структурата на финландската горска икономика и биоикономика и ще разшири асортимента си с продукти с висока добавена стойност.

Предприятието на Metsä Group ще извършва индустриални симбиози за създаване на екосистема, която реално използва отпадъците от производството на основните продукти. Целта е заводът за биопродукт да генерира минимално количество отпадъци.

Местоположението му е идеално от гледна точка на наличието на суровини и необходимите логистични мрежи вече са на място.

След като новото предприятие започне работа през 2017 г., ще се осигурят нови 2500 работни места.

Заводът ще използва 4,5 милиона кубически метра мека дървесина и 2 милиона кубически метра дървен материал от бреза годишно. Това ще увеличи годишното потребление на дървесна пулпа във Финландия от около 4 милиона кубически метра (около 10 на сто).

Повечето от увеличението ще се състои от дървесна пулпа от мека дървесина. Дървесната пулпа основно ще бъдат закупувана във Финландия.


Решенията на АББ повишават енергийната ефективност в голямото предприятие на Metsä Group. 


Намаляването на потреблението на електричество в цялото производство се гарантира от АББ, чрез използването на над 1000 от най-усъвършенстваните енергийно ефективни двигатели и последно поколение захранващи системи.

Министърът  на икономическото развитие на Финландия Ян Вапавури нарече планираните инвестиции на Metsä Group "най-позитивните новини във финландската икономика в последните години".
 
През миналата година стойността на износа на предприятията от финландската горската индустрия надхвърли 11 милиарда евро, което представлява 20% от общия експорт на страната.  
 
Според Института на природните ресурси в Финландия, производството на горската промишленост генерира 20% от стойността на износа на страната.
 
Основното перо в износа е на хартията, от която е изнесено през миналата година 4,5 милиарда евро.
 
На второ и трето място в приходите, получени от износа заемат картона - 2.1 милиарда евро и целулозата -1,6 милиарда евро.
 
Приходите от износ на дървен материал на финландските предприятия достигнаха рекордните 1.54 милиарда евро.


© 2017 Всички права запазени. Позоваването на Cibolabg.com е задължително!
 


Запитване към Сибола

Изпрати