Подготовка на европейски проекти

ПОДГОТОВКА НА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА


1. Предварителен анализ и оценка на внедряваната иновация

2. Експертни препоръки за повишаване на приходите, намаляване на разходите и други конкурентни предимства свързани с разработката и реализацията на новото технологично решение

3. Разработване стратегия за финансиране по европейска или национална програма

4. Запознаване на екипа на предприятието с изискванията на финансиращата институция

5. Изготвяне на бизнес план на проекта за европейско финансиране

6. Изготвяне на правен анализ свързан с инелектуалната собственост създавана по проекта за европейско финансиране 

7. Подготовка на тръжни процедури в съответствие с изискванията на европейските и националните програми

8. Експертни решения относно всички технологични, нормативни, екологични и правни аспекти, свързани със внедряването и реализирането на иновацията по проекта за европейско финансиране

9. Извършване на предпроектни проучвания в сферата на разработваната иновция

10. Изготвяне на идеен проект, административно и техническо обслужване при изпълнение на европейския проект
Печат Печат