Подготовка на европейски проекти

ПОДГОТОВКА НА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ 2018 Г.


1. Предварителен анализ и оценка на инвестиционното намерение

2. Експертни препоръки за повишаване на приходите и намаляване на разходите

3. Разработване стратегия за финансиране по европейска или национална програма

4. Запознаване на клиента с изискванията на финансиращата институция

5. Изготвяне на бизнес план на проекта за европейско финансиране

6. Изготвяне на правен анализ на проекта за европейско финансиране 

7. Подготовка на тръжни процедури в съответствие с изискванията на европейските и националните програми

8. Експертни решения относно всички технологични, нормативни, екологични и други аспекти, свързани с 
проекта за европейско финансиране

9. Извършване на предпроектни проучвания в сферата на енергийната ефективност

10. Изготвяне на идеен проект, административно и техническо обслужване при изпълнение на европейския проект
Печат Печат