Повишаване на енергийна ефективност в големи предприятия и МСП


Повишаване на енергийна ефективност в големи предприятия и МСП


Повишаването на енергийната ефективност в големи предприятия и МСП е ключов фактор за конкурентоспособността на фирмите.

Намаляването на енергийните разходи може да бъде реална стъпка за оптимизацията на производствените разходи на фирмата.

Мерките за повишаване на енергийна ефективност в големи предприятия и МСП подобряват структурата на разходите и намаляват себестойността на произвежданата продукция.

 

Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия и МСП по ОПИК: 


1. Енергийна ефективност за МСП. 
 

2. Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия 2017 г. 

 

Повишаване на енергийна ефективност в предприятията - критерии за оценка:

 

1. Висок процент на енергийни спестявания
 
2. Вътрешна норма на възвръщаемост (IRR)
 
3. Срок на откупуване на инвестицията
 
4. Оползотворяване на остатъчната топлинна енергия
 
5. Изграждане на когенерационни инсталации

 

Печат Печат