Изпрати запитване

Повишаване на енергийна ефективност в големи предприятия и МСП

Повишаване на енергийна ефективност в печатницата АДЛ - Пловдив

Повишаване на енергийна ефективност в печатницата АДЛ - Пловдив
АДЛ, Пловдив, с реализиран европроект Подобряване на енергийната ефективност на предприятието по схема Енергийна ефективност и зелена икономика по европейска програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г. 

Повишаването на енергийната ефективност и производителността в печатницата АДЛ се постигна с внедряване на климатична термопомпена инсталация и слънчева инсталация за битова-гореща вода, с което се подобри ефективността на отоплението и охлаждането в предприятието и се намалиха разходите за енергия. 


Запитване към Сибола

Изпрати