Повишаване на енергийна ефективност в големи предприятия и МСП

Повишаване на енергийна ефективност в предприятие на Савимекс, Варна, Добрич

Повишаване на енергийна ефективност и зелена икономика за големи предприятия 2016

СавимексВарна, Добрич, с реализиран европроект за повишаване на енергийната ефективност за големи предприятия по схема Енергийна ефективност и зелена икономика на европейска програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г.

Фирмата реализира европроект за повишаване на енергийна ефективност в предприятието, чрез въвеждане в експлоатация на най-съвременно технологично оборудване за производство на макарони и спагети, съответстващо на нарастналото търсене в страната и в чужбина.  


Тагове: Енергийна ефективност 2017 | Повишаване енергийната ефективност | Европейски проекти Варна | Европейски проекти Добрич | Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия | консултантски фирми европейски проекти | Савимекс Добрич | Савимекс Варна | ОПИК 2017 |

Печат Печат