Изпрати запитване

Корпоративни клиенти

Премиер Лъкшъри Маунтин Ризорт

Премиер Лъкшъри Маунтин Ризорт
Премиер Лъкшъри Маунтин Ризорт е 5-звезден хотел в Банско и e член на Small Luxury Hotels of the World. Разположен е в подножието на величествената Пирин планина в един от най-популярните зимни курорти в Европа за каране на ски, сноуборд, силни усещания или просто релаксация. 

Сибола партнира на хотел Премиер Лъкшъри Маунтин Ризорт в реализацията на проекти по енергийна ефективност, както и с консултации за инвестиционни проекти по за европейските програми.

Енергийната ефективност може да донесе множество предимства на един хотел, както от икономическа, така и от екологична гледна точка. Ето някои от ключовите предимства:

  1. Спестяване на разходи: Подобряването на енергийната ефективност често води до намаляване на разходите за електроенергия и отопление. Това може да доведе до значителни спестявания в дългосрочен план.

  2. Подобрено удобство за гостите: Хотели, които използват съвременни технологии за управление на климата и осветлението, често предлагат по-голям комфорт на своите гости.

  3. Дългосрочна устойчивост: Ефективното използване на ресурсите помага на хотела да бъде по-устойчив в дългосрочен план, особено при високи цени на енергията или при ограничени ресурси.

  4. Позитивна репутация: Във време, когато много клиенти ценят устойчивостта и околната среда, хотелите, които активно усъвършенстват своята енергийна ефективност, могат да привлекат повече гости поради своята еко-съзнателност.

  5. Намаляване на емисиите: Хотелите, които използват по-малко енергия, емитират по-малко парникови газове, което помага за намаляване на въздействието върху климатичните промени.

  6. Повишена стойност на сградата: Сградите, които са проектирани и обновени с оглед на енергийната ефективност, често имат по-висока пазарна стойност.

  7. По-добро управление на риска: В някои държави или региони се въвеждат регулативи и закони относно енергийната ефективност. Хотелите, които вече са вложили в енергийни подобрения, са по-добре подготвени да се справят с тези предизвикателства.

  8. Възможност за държавни или регионални стимули: В много държави съществуват програми и стимули за подобряване на енергийната ефективност. Това може да включва финансови инцентиви, данъчни облекчения или други стимули.

  9. Намаляване на зависимостта от външни енергийни източници: Енергийно ефективните хотели могат да станат по-самостоятелни, като се опират на местни ресурси или възобновяема енергия.

  10. Образование и обучение на персонала: Чрез програми за енергийна ефективност, персоналът на хотела може да стане по-осведомен за значимостта на устойчивите практики и да допринесе за тяхното прилагане в ежедневната работа.

В заключение, инвестициите в енергийната ефективност могат да донесат значителни ползи за хотела както в краткосрочен, така и в дългосрочен план.