Новини

Прием по подмярка 4.1 на ПРСР за 2016г. бе обявен със заповед на МЗХ

04/10/2016
мярка 4.1 на ПРСР

Прием по мярка 4.1 на ПРСР 2014-2020 бе обявен със заповед на МЗХ 


Приемът на проекти по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” на ПРСР ще продължи 6 седмици - срок от 26 октомври до 7 декември 2016 г. съгласно публикуваната заповед на министъра на земеделието и храните.

Критериите за оценка и точкуване на проектите по Мярка 4.1 са по НАРЕДБА 20 на ПРСР 2014-2020


Земеделските производители, подали заявление за подпомагане по предишния прием за подмярка 4.1 на ПРСР могат да подадат искане по чл. 42б от Наредба № 9 за 2015г., в случай, че няма издадена заповед по наредба към датата на подаване на искането.

Общия бюджет на приема по мярка 4.1 на ПРСР 2014-2020 е 237 милиона евро. 

ДФЗ със 6 месеца срок за разглеждане на документите по мярка 4.1

Съгласно заповедта за прем по Мярка 4.1 на ПРСР 2014-2020 срока за разглеждане на проектните предложения от ДФЗ е шест месеца.


Тагове: мярка 4.1 на ПРСР | Мярка 4.1 - Инвестиции в земеделски стопанства | Мярка 4.1 - ДФЗ | мярка 4.1 - срок |

Печат Печат