Изпрати запитване

Актуално

04.10.2016

Прием по подмярка 4.1 на ПРСР за 2016г. бе обявен със заповед на МЗХ

Прием по подмярка 4.1 на ПРСР за 2016г. бе обявен със заповед на МЗХ

Прием по мярка 4.1 на ПРСР 2014-2020 бе обявен със заповед на МЗХ 


Приемът на проекти по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” на ПРСР ще продължи 6 седмици - срок от 26 октомври до 7 декември 2016 г. съгласно публикуваната заповед на министъра на земеделието и храните.

Критериите за оценка и точкуване на проектите по Мярка 4.1 са по НАРЕДБА 20 на ПРСР 2014-2020


Земеделските производители, подали заявление за подпомагане по предишния прием за подмярка 4.1 на ПРСР могат да подадат искане по чл. 42б от Наредба № 9 за 2015г., в случай, че няма издадена заповед по наредба към датата на подаване на искането.

Общия бюджет на приема по мярка 4.1 на ПРСР 2014-2020 е 237 милиона евро. 

ДФЗ със 6 месеца срок за разглеждане на документите по мярка 4.1

Съгласно заповедта за прем по Мярка 4.1 на ПРСР 2014-2020 срока за разглеждане на проектните предложения от ДФЗ е шест месеца.Запитване към Сибола

Изпрати