Изпрати запитване

Актуално

25.08.2016

Проект на наредба с измененията по подмярка 4.1 от Мярка 4 на ПРСР 2016

Проект на наредба с измененията по подмярка 4.1 от Мярка 4 на ПРСР 2016

Наредба за ДФЗ за прием по мярка 4.1 с условията за кандидатстване и критериите за оценяване 


Публикуван бе проект на наредба с измененията и допълненията по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от Мярка 4 на ПРСР 2014-2020г., във връзка с началото на приема на проекти през.
С публикуването на проекто-наредбата, в която се уточняват условията за кандидатстване и критериите за оценка на ДФЗ, започна и подготовката на проекти по подмярка 4.1 на ПРСР 2014-2020 г.
В процедурата са включени и възможни инвестиции за напояване. Приоритенти за подпомагане са инвестициите на земеделските стопанства в чувстителните сектори - животновъдство и прозводство на плодове и заленчуци. 


Повече информация за всички изменения по Наредба № 9 на подмярка 4.1 от
ПРСР 2014-2020 г. за предстоящият прием. - Актуална информация!


Запитване към Сибола

Изпрати